#1704: Svenska Biografteatern

XM

 Svenska linnvattealenn  

(TemplarordensÅ stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KlN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l Alltid de senaste nyheterna ä området. 088.!

 

 

Program lr. o. m. Torsdagen den 2 t..o. m. Söndagen den 5 December.
Jfkfuell nyhet! .Cevande och sjungande bild:

.. Kapten Ferhers sista nykt. 3- Eglntisk balett. .

Vi hava här tillfälle att se en förträfflig flykt, företagen
avg-den nyligen förolyokade aviatikern Ferber. I jämna kurvor

drager jättefågeln förbi våra ögon. Kort efter störtade den Jnffessanf Svensk nyhet.,

 m  oc   4. Livet emhenl på svenska
tlettans pansarhatar.

Konsayilm! Konsffilm! ,
Fran egen afelier.

Med vederbörandes tillstånd har tillfälle beretts A.-B.
I, I Svenska Bioerafteatem att sända. en fotograf ombord å.
ett par av våra modernaste pansarbåtar under dess ex-

:Yisforiskf drama. , pedition och där kinematografera en mängd bilder över
livet i allmänheten ombord. Bilderna, som äro särdeles

 

 

 

 

SKADESPELARE: lyckade samt skarpa och tydliga, omfatta följande:
Herr Court från Vaudeville-Teatern. 1. Flaggan hissas. 2. Däcket spolas. 3. Sjukvisita-
Herr Volbert från Olympia-Teatern. tion. 4. Semaforering och telegrafering. 5. Båtarna
Fröken Fanny Anbel från Capneines-Teatern. sättas i sjön. 6. Kanonexereis. 7. Tio minuters vila.

8. Skarpskjutning på. 2,000 meter. 9. Middag ombord.
10. Stortvätt. 11. Kanonputsning. 12. Fallrepsvakten.
13. Kolning. 14. Inspektion av amiralen.

1. En sammansvärjning i graven av Nervals palats.
" Ramband, ordförande i välfärdskommittén, upp-
täcker kompletten.
- Ett sammanträde i välfärdskommittén. L
Fängslandet.
Hennes make skall då på sehavotten.
Grevinnan ledsagar sin make i landsllykten.

Vänskapen mellan kapten Roger ooh det grevliga 5     
paret. "

Den åttonde dagen. I
Den ödesdigra timmen är kommen.
Sex månader senare straffet. I

:i .Myckef rally.

 

 

 

 

 

 

eseww

99071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 Ve. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m. I 4

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. in. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 6 December 1909. W

, . . . WW.,
Eskilstuna, TrwAnB. Folket, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain