#1703: Svenska Biografteatern

lin rallnlenl

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

Kl N EMATOG RA i:-

efter utsökta och

088.!

Alltid de senaste nyheterna å området.

FÖREVISNINGAR

gedigna program.

OBS.l

 

 

Program ir. o. m. Måndagen den ö

1. Ett besök i Köping

under häshzfsfällningen 1.909.

1. Panorama över Köping. - 2. Några gatumotiv. - 3
Ett besökP på hästntställningen. - 4. Over-sikt av utställnin-
gen. - 5. Med-.lzsta pris och hederspris premier-ade hingstar
Voch ston. - 6. Olänningar. - 7. Sto med föl. - S. Av utställ-
ningsbestyrclsen köpta hästar till. utlottning. - 9.131,1 utiiykt
till Malmön.

 

 

Konstiilml

Konstiilm!

Kinematograiiska föreningens av författare och skri-
benter i Paris senaste

uppseendeväckande nyhet:

2. Uppståndelse.

.Leo Colsroy; bekanta folkskådespel, mäster-
ligtL iscensatt.

Katjusehn: lele Madelaine Rock från Comedie Francaise
i Paris. I

Prins Nekliudoff: Mr Damény från Theatre du Sejsnuase
i Paris.

Då. Leo Tolstoy för några år sedan utgav en roman

vid namn Uppståndelse, tilldrog den  genast stor
uppmärksamhet. Tolstoy förkunnade har som alltid
barmhärtighetens evangelium. I en rad dramatiska och
gripande scener skildrar han en ung ilickas fall och han
slutar icke Sin roman, förrän uppståndelsen funnit läste
i denna människosjäl, vilken giver henne sitt människo-
varde tillbaka. Tolstoys varma frisinne och stora män-
niskokärlek har aldrig visat  så som i detta verk,
där han gör oss uppmitrksamma på, att icke människorna
I själva utan de situationer, som möta dem, skapa deras
fall och att vi icke må tröttas i att hjälpa en fallen till-
baka till den rätta vägen. Den djupa tanken i detta
verk gör boken till. den mest överlägsna i sitt slag och
det iir därför som den franske dramatikern omarbetat
den till ett skådespel, vilket överallt vunnit stor sueces.

 

 

 

 

 

 

il

 

 

t. o. m. Onsdagen den 10 November.

.Levande och sjungande bild:
3. Skördevlsa.

 

 

 

ooooooooooooooo
4. IGeorgien-Kaukasien.

Kinemafogrqf? i färger av Pahfé Fréres.

Denna iilms för oss tvärt igenom det ilnposanta och pit-
toreska Georgien med sina bergskedjor i snö med berget Kas-
hek, där annu vid 6,043 meters höjd det finnes byggnader med
Djavulsporten och Terekdalen, med Anamous, Eristaves Slott
från G:te århundradet och mitt i denna vilda natur se vi in-
födingarna med sina karaktäristiska utseenden ochi sinacnkla
levnadsförhållanden.

l 600000000000000
l

w.. ilär huset skulle re-
! pareras.

l tron på. ett brev från sin hyresvärd, som försäkrar ho-
nom att allt  i ordning, utom några mindre reparationer,
som dock även de snart skulle vara klara, och att hans vå-
ning är fullt beboelig, lämnar hr Durand med sin familj lan-
det och återvänder till Paris.

Ack, värden har grymt bedragit honom. Hantverkare av
alla möjliga slag husera hemma hos honom. Och då de ned-
smntsade och sönderrivna bege sig till hyresvärden,  det
I nog icke de ensamma som äro att beklaga.

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och i
helgdagar kl. 1-3, 3--5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den II November 1909. W

Eskilstuna, Tr.-A.-]f. Folket, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain