#1702: Svenska Biografteatern

f Snuskallngnllnlnn

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KINEMATooRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l

 

 

Program lr. o. m. Torsdagen den 11 t. o. m. Söndagen den 14 November.

0 . I i 0 Så. återvänder han efter en lång frånvaro, och
 I  föräldrarne sluta den länge saknade isina armar. Han
1" 0 frågar efter sin fästmö men får då den smärtsamma
. . i underrättelsen, att hon icke förblivit honom trogen,
Synnerhgen vackra naturscenener" och vid kyrkan blir han sedan vittne till huru hon
vid en annans arm går i bröllopståget.

Förtvivlad går han bort, och vid bybrnnnen, där
fästmön lovat honom sin tro, begraver han sina för-

2. Hur en negerfirarbröllop.         

Kemiskt Originell nyhet-l

3. En kärlekstra edi från kri s- rymlig" -Bfophonf
året lgogg " g 4. Statsöverhuvud.

- Brannl ITramsrälllningn .Till varje spelas
Spännande drama från JYapoleons fiol. de olika ländernas nalionalsånger.

Synnerligen vackra scenarier.

Genom de många blodiga slagen hade stora luc- . O
kor uppstått i Napoleons armé och för att kunna fylla 5.   l  

dessa brister blev det nödvändigt, att göra nya upp-

båd.. Här gick man så långt, att till ooh med 16 års Kmemafograf; i färger av Pafhé Frej-es.
ynglingar blevo tvingade att draga ut 1 kriget. I O I U I I ..
En ung bondson, Som på detta Sätt måste dela GWalior vlsar slg 10r1entens varma färgtoner. Det

så många andras öde, tager hjärtligt avsked av sin ä? en Sena tablåer: Som Utmärka- Slg genom Sum
fästmö. Vid bybrunnen lova de varandra evig kär- PIM?Oreska 5061191"-

lek, och hennes bild följer honom sedan vid alla till-
lällen. Han utmärker sig och blir slutligen utnämnd I

Irill officer. Såsom kommendant för vakten vid kejserliga i

slottet, lägger kejsaren märke till honom, ooh då.I 6I   
Napoleon får veta att offrceren icke sett sin hemort
på. många år, beviljar han honom permission. Skralfsuccés.

 

 

 

Rätt fill ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNAIÖVaI-dagar- kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1é3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. rn. 2-timmarslpopulära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W N ytt program Måndagen den 15 November 1909. 

Q-h-h-
Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain