#1699: Svenska Biografteatern

w

Svenska lien Intern  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KIN EMATOGRAF-FÖREVISNlN-GAR

efter utsökta och gedigna program.

ÖBSJ Alltid de senaste nyheterna å. området. 088.!

 

 

Program tr. o. rn. Torsdagen den 28 t. o. m. Söndagen den 31 Oktober.

1. Minnen från Paris. - levande  sjungande bn.-
 3. Den rode Senaten.

gymnamm mh
N Konsffilm. Konstfan

l

 

72 Bennet ceNcl isf-V-W--Ha
. . I
o
Stars-lager, spännandehisfon drama.
L  0 . . . Å
r Fallande framsfaende Italienska skade- w 4
spelare medverka: i .
Fröken Maria GaSp-arinl, fröken Ferganda: Xinemafografi i färger av 
Negri, herr Eutore Pesci, herr Alfrede Rinaldi Fre-res
och herr Renate de Crais. I " u.
Iscensatt av herr Marie Caserini. L 0 Ile Plttoreska gatorna. genom Vllkaått A
Bilden härrör från det bekanta historiska V tag av apor, getter Och blömal" föres, Visas I
dramat med samma rubrik. Den är framställd här Omväxlande med andra bilder, Varav några
synnerligen omsorgsfullt och konstnärligt av med roande Innehånt SåSan  GX- Vatten-
k Italiens mest framstående konstnärer. A handlammg För Övrlgt ia V1 Se föllande
tablåer: RaJans grav, Perlés moské, vars rika

V Francesco Cenci, Beatrices far, var en w k

hov till att hans första fru dog och äktade 1 Alhamabm i Gmnaqa- u Det hala .efblllder
, andra giftet Lucrenzia Petréni. Beatrice fal- elit Skadespeh mkt Pa fal-ger Och Omentahska
ler offer för faderns grymhet och söker skydd lluseffektef-
y hos en adelsman, vid namn Guerra. Då denne l ä

grym! utsvävande man. Han var Själv upp- Ä y utsmyckning för tanken på rikedomarna i N
Å

EEHEEEP

hos Francesco anhåller om Beatrices hand, får
han tvärt nej. För att förhindra möten mel-
k lan honom och Beatrice, inspärrar fadern henne Å
y i sin borg Rocca Petrella. 1
Då Lucrenzia Petréni och hennes dotter ej
längre stå ut med att misshandlas av fadern,
besluta de sig för att ta honom av daga,

K k k .f
vilket sker genom att hälla ett gift ihans vin. 5. 0 e  a n s  -

y Brottet blir emellertid uppdagat. Beatrice w o

.e h d" e db ai" en I
4 .ägräneras oc omes sasom me ro sing 1 L  I
qL-AkwlamVE-ÄW .Briljdnf Skämfnummer.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och -helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre, Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan ikl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den I November 1909. w

Vattan-us-m-mt, Tre-4.3, Falken, 190m

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain