#1698: Svenska Biografteatern

Svenska linnllnler

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlNEMATocRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program. l

058.! Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!

 

 

Program ir. o. m. Måndagen den 25 t. o. m. Onsdagen den 27 Oktober.

"0 utdelar sina befallningar och lägger sig sedan ned för att vila

En a 1 I   e sig. De anstormande romarnas skrik väcka honom från hans

1- g 9 sömn. Han vill ställa sig i spetsen för sina trupper men blir
tillbakahållen. Caesars skugga visar sig för honom och förut-
säger hans snara undergång. I det ögonblick som Markus
Antonius synes i spetsen för de segerrika romarna. och för att

utkräva hämnd på Caesars död, lägger Brutus hand på sig
själv för att slippa. falla för Hendens svärd.

bekanf för sin mäkfigu; imponerande nafur, höga
få!! och hänför-ande vackrajordar.

O
I
II
II
.I
II
II

2. Julius Caesar.

Sforslagef, hisfo-rislfi drama från Romarväldefs
glansdagar.

o
i

3. framsfående Biojonnyllef.

Wienerblod.

grevinnans enfrésång i 2.-dra akten.

 

 

Gallien är underkuvat och Rom väntar Caesar, Segraren.
Hos de stora folkmassor, som draga genom gatorna, är hän-
förelsen och jublen obeskrivliga.

Caesar håller sitt intåg i staden och blir i sitt hus mot-
tagen av sin trogna. gemål, Calpurnia. Men de sammansvurna
äro beredda till sitt verk och i spetsen för dem är Brutus.
Caesars gemål har en förskräcklig dröm. Hon ser i andanom
huru Caesar i senaten blir lönnmördarnes offer. Då Caesar vill
begiva sig till senaten, försöker Calpurnia därför hindra honom,

Grevinnan: Operasångerskan vid Kejs. Operani
Berlin, Fröken Marie Ottman.

emedan hon anal", att något Ont Skall hända, Så mycket mer .O-VIIIIIIIIIIIIIlll-llllnllllllllllll-lllllllllll-IIIIIIIIIVO
...null-lll."lll-llllnnllllllllu-lll-llllllnlllllllll.

som hon blivit varnad av en ung romare, vilken hade hört ett
yttrande av de sammansvurna. Caesar bryr sig emellertid icke
om detta, han känner ingen fruktan och låter sig icke för-

. o
skräckas. Modig går han mot sitt öde för att aldrig mera. 4  l 
återvända. Vid ett sammanträde i senaten finner han sitt. " O

slut. De sammansvurna överfulla honom här och i spetsen
för dem Brutus. Endast Markus Antonius begråter den fallne
fältherren.

Uppeggade av Markus Antonius förjagar folket Brutus -
och hans anhängare från Rom. 0 oo

Den sista delen av bilden är utspelad i Macedonien.    g 
Brutus och hans legoknektar hava slagit läger vid Filippi, vil-
ket blir angripet av Markus Antonius och romarna. Brutus Säsongens roligusfe bild.

En mycketl infressanf bild, visande de mesf djärva
presfafioner.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. rn. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen I den q 28 Oktober 1909. W

karisma, Ira-Am. Folk-c. me.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain