#1697: Biograf Central

f

Musik utföres av den kände Stockholms-Pianisten

Hr FRITZ WALLsTnöM

 

 

Envar, som önskar fördriva en stund på ett angenämt sätt, bör se detta:

PROGRAM.

x.

1. IIos träskomakarna i Bretagne..

Bild av ovanligt intresse. l

Små träskor varifrån kommen I?

I skogen hugga vedhuggarne med väldiga stlag in på det jättetråd,
som sedan skall lämna material till alla de små träskorna. Kolossen darrar,
sviktar och faller, överallt dragande med sig växtligheten runt omkring i
sitt fall. Av de oformliga trästyckena tillyxas så mindre delar, som till
sist med nödiga värktyg helt förvandlas till träskor och så hopa sig dessa
i ett allt större antal. Där finnas stora träskor, som användas till att tra-
ska omkring med i gatsmutsen och små nätta träskor med remmar av rött
läder, som de små flickorna i Quimper använda när de i helgdagsdräkt-
gå till kyrkan. Under väntan på sitt öde, hava träskorna andra innevå-
nare, nämligen små kissar, små söta kissar, som tumla om afhjärtans lust1
i de improviserade nischerna. I

to

Herr Ceberes som pianolärarinna

eller

Sättet att nå ett efterlängtat hjärta.

l.Herr C., förälskad i en av stadens rikaste flickor, söker föl-klädd i
kvinnodråkt av fruktan för den stränge fadern, närma sig sin älskling ge-
nom att i familjen taga plats som pianolärarinna.

Härpå följa en mängd lyckade och tokroliga intermezzon.

Den förtrollade spegeln.I

En stilfullt kolorerad bild.

i. Pa vakt mot koleran.

Från karantänsanstalten vid Peje-ln. En bild för dagen..

OJ

Fejan från sjösidan.

Vy över karantänsanstalten.

. "0. D-isternas paviljong", där sångarne voro inlogerade under observa--
tion år 1904.

Fejans läkare.

Den besjungna grindvägen.

. Strandidyll från Fejan.

9

Swe www

5. Nellie, den skönab husjungfrun.

Denna bild väckte vid sitt uppförandepå en Berlinteater sådan stormande
munterhet, att den på allmän begäran omedelbart måste åter upptagas.

Trötta på att själva sköta sitt hushåll, annonsera trenne äldre gentle-
män efter en yngre levnadsglad hushållerska. Valet bland de många sva-
ren år svårt. Den slutligt utvalda inväntas med otålighet och då tiden
för ankomsten nalkas, försvinner den ene efter den andre upp på sitt rum
för att göra sig oemotståndlig. Då de därefter träffas vid stationen, låtsas
de icke märka varandras närvaro. Ytterst nervöra se de tåget nalkas, det
stannar och den sköna har kommit. Besvikna vända gentlemännen liemåt,.
men bliva slutligen besegrade genom ett gott bord.

6. Också en byggmästare

eller

Orsaken varför byggnadsraseriet ej ständigt kan fortgå.

Denna bild kommer med säkerhet till det yttersta taga publikens skratt"V
muskler i anspråk. i -

Lämpligt yrke för jobbarens son.
Hos arkitekten.

Avskedet från morsgumman.
Rekommendationsbrevet.

j 10. Bums i bruksbacken.
Mottagandet på ritkontoret. j
i

11. Besvärlig bestigning av ställningen.

12. Ett fall från höjden i vattencister-
nen. "

13. Genom tegelrännan i sopkärran.

14. Vad ett lass fyllning innehöllf

15. Avsked, för facket oduglig.

Ett olycksmönster..
Aventyrlig väg till arbetsplatsen.
i.. I kollision med fruktmånglare.

Entré: 35 och 25 öre, barn 15 öre.

I

esewewwe

I 9. Vart tog handtrissan vägen.

 

Eskilstuna, Tr.-A.-Bol. Folket.

Information

Title:
Biograf Central
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain