#1696: Svenska Biografteatern

SVENSKA BEOGAF-TEÅTERN

Stora Templarsalongen här: Kungsgatan 36, Eskilstuna.

 

 

FÖREVISNING AV
LEVANDE BILDER

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m.
samt Sön- och helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PROGRAM

tr. e. m. den 26 t. e. m. den 28 Okt.

Wen-...mem-...nunnan-...nn-ä

1.

i Barnens dag Sala. i

E Vacker och nätt. Egen fotografering. Bör ses E

å av alla. 

2. Cesar som automobilförare.
Mycket originell och egendomlig.

3. F:IIIIIIIIII...III.I:IIII:IIIIIIIIII:III-lä
5 Antingen fn efter lange ar eller den eemdee 5
 hemkemst. 
t: gfgiljgleigzågjaande dramatisk bild i ethner- =
&IIIIIIIIIIUIIIIIIB-III.....III-Illllllä

4" :F Levande och gsjlurzgaruie bild: En:
E 3:eaktensslutureperan"Eugen Onegin". E 1
åk Sjungerl av ryske käjserlige Hovopersångaren KAMIONSKY. ä:

I.lill-lill...III-.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I!
" Från världsmetropolens vid Hudson stränder.

N EWY 

Ytterst intressant reproduktion av jättestaden med sina väldiga
"skyskrapare", broar och parker.
1. Frihetsstatyn. (Av Bartholrl.) 2. En pakctbåt anländer-till hamnen. 3. Ön
Ellis. 4. Emigrant-stationen. 5. Emigranter ombord. G. Broadway. 7. Vy från Szt
- Paul. 8. Nowyorks största skyskraparc (50-Våningars hus). 9113rooklyn-bron.
10. Cent-ralparken.

 

ä............:g
ce............e!

6. En dygdig ung mans första Iärospån i
kärlekens mysterier. I

Högst komisk och skrattretantle.

Musik av PRO rus ÄsL UND.

ajg

 

Biljettpriser: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
Barn lzsta plats 25 öre, 2zdra plats 15 öre. Sön- och helg-
dagar mellan kl. 2-5: 25 öre för äldre, 10 öre för learn.
Reserverad plats: läktarens fond 50 öre.

Nytt program Torsdagen den 29 Oktober.

 

 

Eekilstrzrra, Tryckeri-Aktieb. Folket 1.908.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1908
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain