#1695: Svenska Biografteatern

Svenska Binrafnt

 

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KIN EMATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.!

Alltid de senaste nyheterna å området.

OBS.l

 

 

Program ir. o. m. Torsdagen den 21 t. o.im. Söndagen den 24 Oktober.

.. San Salvador.

(fnfillemag pärla) i Vesf-Jndiska arkipelagen.
Kånförande nafurscenerier från denna för sin iro-
piska vegefaiion myckei omfalade ö.

2. Augusta, vårda din halt.

.Briljani skämfnummer.

Sensafionell expressnyhei!
s-

. INDIANBRUDEN.

Bilder, före-:fällande live! och vanorna hos Jimerikas
urinvånare, hava ailfid vari! iillclragande och vi tvivla på aH
dei någonsin visais en mera infressanf bild och så rik på
spännande äventyr som denna.

Dakotas eller Siox-indianerna voro först hemsökta av Jean
Duluth år 1680, vilken fordrade deras land under Frankrike
och bebodde sedan Norra. Minnesota men blevo drivna därifrån
under det påföljande indiankriget söder ut till det nuvarande
SiouX-City och blevo sedan under kriget 1812 förenade med
Brittanien.

Händelserna i vår berättelse äro förlagda iIowa just
före utbrottet, vilket inträffade år 1854 då löjtnant Grattan och
hans trupper blevo tillintetgjorda. Med anledning av deras
kringiiackande liv voro de alltid försedda med tält och hade
skickliga ryttare och roddare. Trots allmänt förtryck voro de
mycket känslofulla och poetiska och de underliga kärleks-
scener som skildras häri äro i högsta grad enastående.

Den vackra Rising Moon, dotter till hövdingen Elk Horn
är förtjust i Bear och vi se dem först vid foten av ett vatten-
fall där de lova varandra sin tro. Men Bears ägodelar äro
ingenting för Elk Horn, han fäster sig mera vid Rocks rika
gåvor och så blir Rising Moon tvingad att följa med till den-
nes indianhydda, där hon blir lämnad ensam medan hennes
husbonde går ut på jakt. Under hans bortovaro passar hon

emellertid på att smyga sig därifrån till Bear innan det blir
för sent. När Rock återkommer finner han henne inte där,
han samlar sitt kompani och skyndar att söka upp henne.
Bear och Rising Moon, vilka höra huru de närma sig, försöka nu
att fly. De taga vägen mot flodstranden alltjämt förföljda av
Rock och hans man. Komna dit ned begiva de sig i en båt
ut på floden, vilken är det farligaste strömdraget på platsen..
Bragden tycks vara olycksbadande och värd en bättre lott än
ett tillfångatagande, vilket de senare blevo. Straffet lyder att
de båda skola dö, men innan dess fordrar Rocks vrede mer
straff åt sin rival och börjar därför smäda och tortera denne.
Detta mottages av Bear med sådant lugn att Rock förvånar
sig över hans sinnesstyrka och han skär inte endast av repen
som binda honom utan giver honom också örnfjädrarna, den
största hedersbetygelse som kan gives en tapper man. Sedan
säger han till Bear och Rising Moon att gå åstad och bliva

lyckliga.
å-iozonbild. Qiozonbild.

4. Engelska Giggen

dansas av de berömda sysirarna Jovels.

5. Världsmäst. John Svanberg

i 3.-ne olika Iöpningar.
1. .7 Jönköping.
2. .7 Malmö.
3. Svanberg i iävlan med kapplöpnings-

häsiar.

Söndagen den 10 okt. tävlade på kap löpningsbanan vid
Jägersro utanför Malmö inför en oöverskå lig människolnassa
världsmästaren Svanberg med två. kapplöpningshästar. Loppet
var på 25,000 met. och tillryggalades av Svanberg på 1 tim.
28 min. lll, sek. och var Svanberg endast 55 sek. efter den
segrande hästen.

Xela den intressanta och spännande tävlingen åferger bilden.

6. Kavalleren med gummiklackarna.

Skraifsuccés.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och, 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. i"

W Nytt program Måndagen den 25 Ökfoåéi, 19-09--  

Emnma, Tr.-.4.-B. Folket, 1909.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain