#1693: Svenska Biografteatern

venskalliu railealern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KIN EMÅTOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

oBs.! Anne de senaste nyheterna å området. oBsa

 

 

Program fr. o. m. Håndagenden 16 t. o. m. Onsdagen den 20 Oktober.

 

1... På Etiopiens gräns.

Detta stycke innehåller den mest intressanta studie
ifrån övre Nilen. Bilderna, som äro tagna efter naturen,
visa infödingarnas seder och vanor i hela dess rätta lo-

kalfärg.

Tablåerna hava följande titlar:

Stekspettet och festmåltiden.

Resterna av en flodhäst slukas av rovfåglarna.
Ett skott stör festglädjen.

För sent! Fågeln släpas bort av en krokodil.
Ett ovanligt rikligt fiskar-fånge.

2. GORSIKA.

Storartad naturbild.

 

 

 

 

 

3. En bön till himmelen.

Obestridligen den vackraste och mest tillta-
lande bild som någonsin visats.

Fritz är son till en fattig änka, och hennes enda glädje.
En dag kommer pojken glädjesltrålande hem till sin mor ooh
omtalar att han fått en medalj i skolan som belöning för sin
flit. f

Den olyckliga modern fröjdar sig åt barnets glädje, men i
nästa ögonblick kommer ångesten. över henne, ty hon kan icke
giva sitt barn något att äta. Den lille Fritz begär av modern
ett stycke bröd till belöning för att han varit så. flitig. Han
går bort till ett skå-p i tanke på. att finna något att äta, men
han söker förgäves. Fritz frågar då sin moder om hon inte
hade något att giva honom. Modershjärtat dragen tillsamman
vid barnets fråga, och förtvivlad lutropar hon: "Kom mitt
barn., så. Iskall jag gå med dig dit där vi! .alltid få. något att
äta och där ingen nöd finnes. I modersbröstet har en för-
skräcklig tanke uppstått, hon vill döda sig och sitt barn, ty
hennes liv betyder ju ingenting. Hon och Fritz lämnar bosta-
den och gå. ut nå. gatan, och obemarkt .av Fritz tigger hon .av
en dam. En stadsskrivare, vilken sirtter utanför sitt hus och
skriver, tilldrager sig Fritz uppmärksamhet och han går under
tiden. dit bort. Han hör då. huru bondflickor bedja honom
skriva brev till sina fästman. Fritzj mod-er, som nu fått några
småmynt, köper genast Inågot för att stilla1 barnets hunger.
.Några dagar förgå och modern blir sämre. Fritz sörjer som
en liten samarit för sin lidande moder och gör allt vad han
kan för henne. Modern som-nar in och den lille kommer då
på den tanken, att skriva ett brev tilll Gud och bedja honom
om hjälp för sin sjuka moder. Han satt-er sig nedl för att
skriva, men hans sk-olkunskaper räcka inte till att skriva ett
brev. Han kastar pennan. åt sidan och går bedrövad upp.
"Om jag skulle gå till stadsskrivaren och låta .honom skriva
bre-vet", han ser efter om modern sover och som vinden läm-
nar han fort och tyst rummet för att springa till denne. Då
han kommit dit, breder han blygt stadsskrivaren hjälpa honom
.att skriva. ett brev. Som denne i dag; åter plågas av sin. svåra
gikt, betraktar han först unesigt barnet, men plötsligt kom-
mer hans. goda lynne över honom och han säger till barnet
att han vill skriva brevet och Fritz dikterar: "Käre Herre

 

 

 

Jesus. Jag är liten, min. moder är sjuk. Du som kan göra

.allt vad du vill, giv min mamma hennes hälsa tillbaka och giv

oss bröd. Jag lovar dig att alltid vara snäll och flitig.
Fritz."

Den gamle stadsskrivaren läser upp brevet för Fritz och
glad fall-er han den gamle mannen om halsen och kysser ho-
nom. Den gamle, i striden grånade soldaten, som ständigt
är vresig, känner sig ganska egendomlig till mode och vid
:avskedet från barnet komma tårar i hans ögon. Fritz skyn-
dar sig nu till kyrkan. för att .lägga brevet vid altaret. Han
knäböjer sedan framför .altaret och bed-er. I detta. ögonblick
synes Kristusbarnet och välsignar den bedjande gossenl.

Tilldragelsen har gripit den gamle stadsskrivaren. Han.
stiger upp och tager från sin skrivpulpet en börs med pengar
med. tanke att gå till lille Fritz, moder och för .att övertyga
sig om barnet hade talat sanning. Han kommer dit och fin-
ner den olyckliga modern ligga och sova på. en halmstack, han
ställer börsen på. bordet och plötsligt kommer den tanken
på. honom .att skriva något under det av Fritz påbörjade bre-
vet, vilket låg på bordet. Han överlägger med sig själv och
skriver slutligen: 77Din vän, Herren Jesus". Den gamle
stadsskrivaren försvinner åter och Fritz kommer. Det har
blivit .kväll och han vill gå till sängs. Hans moder sover ännu1
han skall just lägga. sin medalj på bordet, då. han får syn på.
börsen. Han vill vise. sin. moder den, men då. han ser att hon
ännu sover lägger han den tillbaka på bordet, och finner då.,
.att det står något skrivet under hans brev. Han läser: "Her-
ren J esus". Glad och tacksam knäböjer han. vid moderns bädd
och breder framför krusifixet, vilket hänger på.1 väggen: "Jag
tackar dig., himmelske Fader, för att du hjälpt oss".

 

 

.Levande och sjungande bild:

4. Arla ur Barberaren i Sevilla.

Ej att förväxla med förut visad.

 

n. VINSKÖD.

Kinemaiograli i färger av Pathé Freres.

Vindruvor-na skördas av de händiga vingårdsarbe-
tarna och föras lastade-på oxar till vinpressen. Vinet
sockras därefter och hälles i behållare för att jäsa.

Det är mitt under dessa livfulla arbeten som den
farglagda och pittoreska scenen är tagen.

 

 

 

 

6. Svart och vitt. I

Skämtnummer.

I en offentlig park inlåter sig en. barnjnngfru i flirt med
en gardist. Strax bredvid håller en negress-barnjungfru på
med att prata med en manlig individ av samma ras, som hon
själv. y

Två. tjuvpojkar begagna sig härav och bytafut barnen, och
i den sista tablån få. vi se hur barnjungfrurna till slut, efter
mycken oro, på polisstationen återfinna sina för-bytta. barn.

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund,
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och

50 öre.

Reserverad plats

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 21 Oktober 1909. W

Tr.-A.-B. Folket, Elklliiunm

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain