#1690: Svenska Biografteatern

Svenska linnllnlen

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KlNElVlATOGRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

038.! Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l

 

 

Program fr. o. m. Måndagen den 11

1. MARSTRAN D.

Några intressanta mofiv från en av våra fashio-
nablasie badar-ter.

.I Egen fotografering.

2. ZlGENARE.

Jniressanru bilder ur deffa egendomliga, kringflac-
kande folk; liv.

Egen fotografering.

1. Vy av zigenarlägret. 2. Brottning. 3. En familje-
idyll. 4. Lödning av kopparkärl. 5. När zi enerskorna spå.
6. Dans. 7. Ett zi enar röllop a) Bröllops öljet, b) Vigsel-

) Prästen, e) Bröllopsfesten. 8. Några

akten, c) Brudparet,
Försigkomnay pojkar.

mörka skönheter. 9.

3. Endast en dröm

Zramu. Skildrande i eH fler-fal gripande momenf,
en skövlad levnadslycka.

En animal färjkarl och hans vackra dotter sköta över-
farten me färjan i närheten av ett gammalt slott. Soldaterna.
roa sig på marknadsplatsen med tärningspel, sjunga och spela.
Endast en av dem sitter avsides och ser drömmande i fjärran.
Plötsligt ljusnar det i hans ansikte, då. han ser färjkarlens
dotter komma. Hon hälsar på. honom och skämtande och
skrattande gå. de till hennes gamle fader, vilken sitter nere
vid stranden. Soldaten tillstår för fadern sin kärlek till dot-
tern och den gamle mannen gläder si över att få en svärson.
Emellertid har den unge slottshern re an länge beundrat den
unga. flickan och en dag, när han promenerar i trädgården,
kommer hon och går därigenom. Han går bort till henne och
då. han .tillstär för henne sin kärlek, förklarar hon för honom
att hennes hjärta redan tillhörde en annan. Ledsen går den
unge adelsmannen därifrån och kan icke glömma henne, han
grämer sig så att det faller hans mor i ögonen, men då. hon
frågar, vad som fattas honom, tiger han endast.

Krig är förklarat och de unga soldaterna mäste draga ut
i fält. Efter någon tid återvända krigarne och kamraterna
meddelade färgkarlen att hans svärson fallit i kriget. Han
överbringar den ledsamma underrättelsen till sin olyckliga
dotter. Den även från kriget återvände adelsmannen hör talas
om kvinnans olycka. Han låter en tid förlida men anförtror
sig sedan för sin moder, vilken går till färjkarlen och inbjuder
honom och hans dotter till slottet. Modern giver sitt sam-

 

t. o. rn. Onsdagen den 13 Oktober.

tycke till deras giftermål och snart se vi iiickan som ung
slottsfru och färjkarlen som bor fogde. En dag kommer sol-
daten, som man trodde var dö tillbaka., och ser till sin för-
våning att en annan färjkarl sätter honom över. Han frågar
denne hur det förhåller sig och får då. veta vad som tilldragit
sig. Full av längtan skyndar han till slottet och sjunger en
visa från förgångna tider. Den unga slottsfrun sitter under
tiden i sitt rum och ser ut över de vida fälten och får då
plötsligt höra den återkomnes säng. Hennes hjärta hotar att
sprängas sönder och sakta närmar hon sig fönstret för att se
vem som sjunger. Men hennes gemål som kommit in i rum-
met ser nu huru den unga frun kastar en slängkyss till sån-
garen. Svartsjuk störtarl han fram till henne och frågar vad
det betydde. Han stöter henne ifrån sig och s ringer ned
för att hämmas på. sin rival. Det kommer till nell, vilken
emellertid blir avbruten av slottsfrun. Slottsherren ser att
hon ändå. älskar honom fastän hon står mitt emot sin förste
brudgum, och de båda kämpande männen skiljas åt försonade.
Men i soldatens bröst råder nu en tomhet, hans levnadslycka
är förbi och han söker i stridsvimlet sin död för att kunna
glömma sin sorg.

Enastående naturmålning.

4. DEHLI.

Bilder från en :for indisk :fad-
innemuiogrufi i färger av Puihé Fråres.

Enastående naturmålning.

På. de trånga gatorna med sina tegelhus, som ligga på
branta kullar, få. vi se de glada yttrin arna av en stor mu-
hamedansk fest. Vi bliva även vittne til några underliga re-

ligionsbruk som finnas här.
l

5. Soldatens börs

Kolossalf rolig.

På. kaserngärden blåser brevbäraren på sitt horn. Lariiia
får till sin glädje brev hemifrån med en tiokrona i guld i.
Han tittar oroligt på myntet. Var skall han gömma det? En
idé. Han stoppar ned det i sin sabelbalja och sticker Sedan
dit sabeln och går sin väg. Lariiia sitter och njuter på. te-
rassen av ett kafé. Men då han skall betala, drar han så
våldsamt sin sabel, -att kyparen flyr sin väg. Han berättar
sin bragd för sin kamrat Lenglumé och båda bege sig upp-
spelta till en restaurant för att göra om försöket. Efter att
grundligt ha frukosterat, ropa våra två kamrater på kyparen
och Larifla gör sin manöver. Men denna gäng blir kyparen
icke förskräckt. En officer blandar sig i leken och det slutar
icke allt för roligt för den stackars Larifla.

 

 

l Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-3, 3--5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2:-dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. i

W Nytt program Torsdagen den 14 Oktober 1909. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain