#1689: Svenska Biografteatern

vnskallin

 

nilnlen

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

IKlNEMATOGRAP-FÖREVISINI I NGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. 058.!

 

 

iirogram true..A m. Torsdagen den 23

 

1. Bilder från revolutionsdagama

i Persien.
M- Panorama av Taurus. "Il

Deltagare begiva sig till mötesplatsen. -
Frihetsfanan. - Sattar Khan, revolutionärernas
chef. - Sattar Khans avfärd. q Församlingen
upplöses.

I
W Praktfull nyhet! W

 

2- VATTENDROTTNINGEN.

Elegant kolorerad.

En ung borgherre begiver sig ut på sjön för att fiska.
Han kastar ut sitt nät och plötsligt känner han, att han fån-
. gat något i det. Hans följeslagare hjälpa. honom att draga

upp nätet och se med förvåning, att de hava fångat en vatten-
n mf. De befria den fängslade och taga henne med sig till
s ottet. Rädd följer hon em, men grevens ord lugna henne
snart. Denne, vilken beundrar hennes skönhet, blir förtjust i
henne och vill göra henne till sin hustru. Hon giver sitt sam-

 

 

 

t. o. m. Söndagen den126 September.

tycke därtill och bröllopet skall firas med stor prakt. Men.,
n Imfen. längtar efter danet, från vilket man dra "t henne.

i seln är verkställd och gästerna. lämna kyrkan. å vägen
til slottet faller hon tillsamman ooh gråter bittert. "0, litt1
mig komma tillbaka till mitt vattenslott, mina vänner gråta.
för att deras drottning är tillfångatagenu. Borgherren betrak-.
tar sin gemål och känner sig hårt träffad av hennes ord.

Det är natt. Sakta lämnar vattendrottnin en slottet, bakom,
henne sk ndar den unge gemålen, han vil inte lämna sinx
hustru. gon ropar på. honom och han kan icke motstå hem.
nes smekande  Han störtar sig i havet och sjunker med
henne. Hon för honom till sitt slott och dar blir stor glädje
när deras härskarinn-a kommer tillbaka.

3. Spelpassienens offer..

Stort, spännande drama. -

     

4. Georg Stage. 

Livet ombord på ett skolskepp.
Högst intressant.

 

     
 

5. Två enbenta rivaler.

Stor skrattsucces.

 

 

Rätt till ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e.lrn.,jSön- och

helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: Izsta plats 35 öre, 21dra plats
50 öre.

25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt Pngram Måndagen den 27 September 19Ö9.  

nga
Tr.-A.-8. Folket. Enkmtunl.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain