#1687: Svenska Biografteatern

I 8 f  I illlll iller"

(Templar-ordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KINeMAToeRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området.l 038.!

Program ir. o. m.lTorsdagen den 16 t. o. m. Söndagen den 19 September.

 

 

 

 

 

1. :0" 1 . ma: 4. :f "f a:
 Branden l A.-B. 1G. 0. V.   En försmådd 
 LindgrenökomptusiOrebro   ,- u 
ä "- för någon tid sedan. ä i   å
:ae-.N Egen fotzårafermg. W; å Storslaget, spännande drama. 

O

 

...IIIIIIIII-I III-

2. (Flolvputsaren.Kulal I l
., 5. Dehisluriskahurgarnavidloire

 

 

3 ...- .II-l I... -- I
M yn t s a ml I n g e n. Utomordentligt vackra naturstenerier.
- 0 n n I I . .
En myntsamlare har inköpt ett sällsynt (Var lelldv for oss trll. de 1dylhska borgarna v1d
mynt Och betraktar nu med glädje detsamma Lo1re och v1 färdas förb1 manga hlstoriska platser,
Såväl Som hela Sin Övriga Samling- Hallin" vilket upnvacker hos askadarenl den lusten, att sjalv

somnar därvid, och i drömmen får han se
de mest olikartade scener. Vi se först ett
romerskt guldmynt, som vision: Belisars
gåva; sedan den första guldtalern: den he-
lige Ludvik; den tyska dukaten: scener från

I.
Wllt"1" - k"t:G"t - O t b
aaåsåff :liliegsglfrtåållsnåååoerochlåga, 6- Vers (HIS agage.

och en engelsk guinea: Falstaff iTaverne.

en gang få. besöka dessa ställen.

 

 

6
III-IIIII.

Kolossalt rolig.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6--10 e. m. "

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 21dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
I 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. rn. barn 10 öre, äldre 25 öre.

llllw Nytt program Måndagen den 20 Septemberk1909. W

Tr.-A.-B. Folket, Eskilstuna.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1909
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain