#1680: Svenska Biografteatern

vrnskallirrrrallnlern

f (lemplarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)4
giver dagliga

.KlN EMATOGRAF-FÖREVISN l NGAR

efter utsökta och gedigna program.

OBS.l

Alltid de senaste nyheterna åområdet.

038.!

Program fr. o. m. Torsdagen den 13 t. o. m. .Söndagen den 16 Januari.

 

 

 

arg, inh-essarmI nan-:Lidl
1. Hemma hos Leo Tolstoi.

eps! ej arr förvåna med faror visad and
med liknande namn.

Slottet, byn och parken kring Jasnaia. - Greven
beger sig iväg för att taga farväl av sin sekreterare.

 

 

 

 

- " i r
Zurich-tull nyhet! I

2. Det försvunna slottet.

SforsTagen, ypperligf iscensatt och ullfigenom
kolorerad bild.

9

1. Prinsessan längtar bort.

2. En fatti fiskare älskar prinsessan.

3. Endast den väljer jag till gemål, som kan upptaga
denna bägare ur djupet och giva mig den åter.

4. Här-elden uppmanar alla ynglingar att eftersträva

riset.

5. Havelts fé för fiskar-en ned-i djupet. uLova mig att
komma tillbaka vid första hornlåt, så skall du
få bägaren". 

6. Fiskaren dyker upp ur vågorna med bägaren i
handen. H

7. Här1 är den äkta. bägaren! Ara den ärorike prin-
sen Ys!

8. Högtidsaftonen. Ett oväntat besök.

9. Kom ihåg ditt löfte!

10.

 

 

 

 

Och slottet sjönk ned i havets oändliga djup.

 

Svenska Begratteaterns stora uppseendeväckande

 

I nyhet! Levande och sjungande bild på svenska!

" 3. GARL BARGKLNI]

sjunger vid handklaver en bondvisaur "Lars Anders och Jan
Anders". Oemotståndligt dråplig bild, helt enkelt ett mäster-
stycke i sitt slag.

 

 

 

4. Montserrat vid Barcelona.

åfärliya nafurscenerier.

Montserrat ligger ungefär 50 kilometer från Barce-
lona och är mycket berömt för sin natur-skönhet.

Toppen på Montserrat höjer sig 1,452 meter över
havsytan. Därifrån har man en härlig utsikt över havet
vid Barcelona.

Vad som för övrigt har gjort Barcelona så. berömt
är, att Benediktinermunkarna byggde ett kloster där år
880, vilket ligger 887 meter högt. Detta kloster är en
omtyckt spansk vallfartsort, som årligen besökes av
omkring 60,000 pilgrimer. I en till klostret hörande
kyrka finnes en underbar madonnabild, vilken huvud-
sakligast tillbedes av unga nygifta par, ty enligt sagan
elliall den bringa det unga paret lycka i deras äkten-
s ap.

Sedan 1892 leder från Monistrol en kugghjulsbana
dit upp, från vilken man har en härlig utsikt över dalen.

I synnerhet framhålles bildhuggarkonstens mäster-
verk. Vi se den berömde konstnären Vallrnitjanas här-
liga arbeten "Kristus vid pelaren" och "Kristus bär sitt
kors". Dessutom bör särskilt framhållas det av bild-
huggaren Nogues förfärdigade verket LtTörneki-onan".

Till slut hava vi tillfälle att se ett härligt panorama
från San Gerinio, Montserrats högsta punkt.

 

 

 

 

 

5. Hans första möte.

Sfor skasuccé-s.

Unge herr Max skall för första gången i sitt liv ut på
kärleksäventyr. Han har ett litet rendez-vous med en ej mer
i sin första ungdom stående dam, som han lärt känna under
sommaren och som förd på genomresa genom staden ger vika
för hans böner. Men när Max litet konstig i kroppen av sin
väntade lycka söker sig ut, måste han passera sina föräldrars
sovrum, och drumlig och fumlig, som han är, stöter han mot
möblerna och ramlar omkull under hrskeligt brak. Följden
blir, att föräldrarna vakna och herr Max blir tvungen att un-
der en storm av ovett draga sig tillbaka till sitt rum. Där är
han nära att alldeles misströsta, då. han plötsligt får en idé.
Med ett rep lyckas han äntra ned på gatan undan sina för-
äldrars argusögon och är just på. väg med jublande hjärta över
sin frihet för att skynda bort till sin älskade, då. i detsamma
två. poliser, som observerat den mystiska figuren komma ned-
dinglande från ett fönster, och lägga vantarna på honom. Herr
Max visar dem sin kärleksbiljett och småskrattandersläppa de

godhjärtade lagens väktare den stackars missdådaren. Antli-

en står han framför målet för sin nattliga utdykt, hotellet,
där hans älskade väntar honom, och med klappande hjärta be-
gär han upplysning om var det i biljetten omnämnda rummet
är beläget. Men, o ve, utanför detsamma står ju ett par mans-
kängor. Detta måste det vara, det där med de små. förtjusande
fruntimmersskorna.

Han stiger in. . borta från sängen hör han de jämna
andedragen av en sovande. Han smyger närmare och fattar
en hand, som han överhöljer med kyssar, men plötsligt ramlar
han baklänges med benen i vädret under en störtskur av
sparkar och knytnävsslag. Han har gått fel och kommit in i
den äkta mannens rum. -

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6"-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 14-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. l.IB-timmars populära barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 17 Januari.

W

EIMZIhmu, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain