#1678: Svenska Biografteatern

" Svenska kiukrkllealerk

(TemplarordensV stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
I giver dagliga

KkN EmATooRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program, I rf

OBS.l OBS.l I
Program ir. o. m. Måndagen den 7  o. m. Onsdagen den 9 Februari.

li. .il

Alltid de senaste nyheterna å området.

 

 

Enastående nyhet!

.. Kinemakngraierinu av mikroskopiska djur.

Utiörd åiPathé Freres etablissement i Paris under ledning d:r Comandon.

Mikroskop som användas vid undersökningarna.

En frisk råtta skall undersökas.

Man avklipper svansspetsen för att få. en droppe blod, som man placerar mellan tvenne glas-
skivor under mikroskopet.

Vad man ser i blodet från en frisk råtta.

Man inympar sömnsjuka på råttan genom att under hudeninspruta blod från en sömnsjuk.

Tredje dagen efter inympningen: Man konstaterar i djurets blod talrika trypanosomer, som

V röra sig tillsammans med de röda blodkulorna, vars elasticitet man lägger märke till.

Fjärde dagen efter inympningen: Parasiterna förökas på. ett oroväckande satt och förvärra på.
en dag sjukdomen i högsta grad.

Femte dagen efter inympningen: Trypanosomernas antal ökas i sådan grad att rått-.an dör. -
Denna törskräckliga sjukdom förorsakas av den central-afrikanska Tré-Tré-Hugans stygn.

 

00 .q 991?- 995017"

o

 

 

 

 

 

[!"

[ikh
Konstfäm;

 

 

 

 

Ett nytt mästerverk. Jfonstjilm.

. En midsommarnakksdräm.

Skådespel i 5 akter. i

Huvudrollerna utföras av fröken Napierkowska, herr Fooiit med söner jämte iiera andra
berömda seeniska artister i Paris.

Efter Shakespeare.

Skådespelets personer: 

THESEUS, hertig av Athen. 4
HIPPOLYTA, Amazonernas drottning, förlovad
med Theseus.

VHERMIA, Egeus7 dotter, förälskad i Lysander.
LYSANDER, i .. .. .. . .
DEMETRIUS, bada foralskade 1 Hermia.
EGEUS, Hermias fader.

PHILOSTRAT, hertigens rolighetsminister.

HELENA, förälskad i Demetrius.

OBEBON, älvkonungen.
TITANIA, älvdrottningen. , n
PUCK eller NISSE-GOD-DRANG, tomtebiss:

ÄRTBLOMMA,
älvor.

sPINDELvÅV,

MAL,

SENAPSKORNJ

PYRAMUS,

THISBE, .  .. ..
MUR roller 1 pjasen3 som uppfores for
M ÅNéKEN, Theseus och Hippolyta.

LEJON, i I

Älvor, som uppvakta sin konung och drottning.

BOTTEN, I Théseus7 och Hippolytas hovstat.

QVITTEN, hantverkare i Athen, som beslu-

sNUGG, l ut uppföra en; skådespel, kallat

FLOJT, uPyramus och Thisbe", vid her- . "f-
SNUT, tigens bröllop.

MAGERMAN, .

 

 

Scenen dels i Athen dels i skogen utcij staden.

Framvisandet av detta fantasimätfade och storslaget iscensatta skådespel kräver cirka en.
halv timmes tid.

 

 

 

 

 

[i

 

 

i!

3. Up pträd ande avBrazil Jack

EEE-:l

varf! I van!
Gåstuppträdande av 
Herr direktör 

.Brazil-jack
somI underhåller med i i f.

Musik, Sång, Deklamation

samt

Salongsmagi m. m., m. m.
[EI .. 

Bagges-:maa tillfället att förnya
bekantskapen med

 

Cirkus Londons 
populåre 7
direktör.

 

E-III [il lll-.il - . 

 

 U i., .-

4. I Casekas- sluktspark.  

Storslagen naturbild.

 

 

[q
5. FLUGPAPPERET. x f..

Mycket komisk.

 

 

 

Köp biljetter i god tid. Köp biljetter i god tid. 
Rätt till ändring aviproyrammel förbehålles. din -

lMusik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl.q 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2ldra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats fd"
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timrnars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 10 Februari 1910. W

Eskilstuna, Tru-AMBZ Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain