#1670: Svenska Biografteatern

lnlenl  

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

 

KlNEMATooRÄF-FöREvlleNGAR

efter utsökta och gedigna program.
OBS.l Alltid ole senaste nyheterna å området. OBSJ
Program lr. o. m. Söndagen den ö t. o. m. Onsdagen den 11 Maj 1910.

 Skid ävlinnar i Hernlisand,

L vari Sveriges förnämsta skidlöpare deltogo. Från egen atelier.

l u
2. Vedergällningen.

M" Gripande drama. "w

En bankir avskcdar en hosl honom anställd person, vilken tillföljd av sjukdom måste bodja om permission
utan att taga hänsyn till, att denne och hans familj råkari den största nöd. Nådra dagar därefter måste den hårdhjärZ
tade chefen resa bort till följd av angelägna aitärer. Före sin resa lägger hall sinabvardesaker i en hemlig källare
vars foretinnande han hemlighållit för sin personal, och i vilken man endast kunde komma inimedelst en särskild
sakerhetsapparat. Försiktigt gömmer han sina skatter och skall åter lämna källaren men förväves sökerl han
öppna, dörren, låsen ha gått igen och han är innestängd. 7 b .

I Oron lämnar honom ingen klar tanke, och nFStan vansinnig av ångest river han rikedomarna från sina för-
varmgsstallen, strör ut guldet på. golvet och river sönder papper-on. Framför hans öaon visar siU skepnaden av
den man, vilken han genom sin hårdhet fört till tiggarstaven och vilken nu tycks gisva sin forne3 chef hans för-
kastelsedom. Annu en gång försöker han öppna dörren, men den förhliver ståinod. Han faller till marken- ån
gesten och oron hava dödat honom. Ö I I 7 n

s. Nytt för Eskilstuna! OBSJ Helt ny repertoar.

(läs uppträdande av ZWlCKER 81 llQl 

Ett par av kOlfltinentelflsrallhtaP främsta..etististerrrV  . ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S uccés I i Succés! Succés!

 

 

Hela Eskilstuna kommer att tala om detta enastående
storslagna artistprogram. Ett mera oskyldigt och gediget
 nöje kan icke presteras. igw:

i VJWursikarlisk variationsakt. fidrig förr visats i Eskilstuna.

4l b Å
. Ett bröllop i Algier. I

Synnerligen intressant verklighetsskildring.

 

 

 

 

1. En hcduinstad i södra Algier. - 2. Två älskande. - 3. Frieriet. - 4. .Fadern antager en rik medtävlare. é
F). Bruden smyckas. -- G. Giftormålskontraktet underskrivcs. M 7. Bröllopet tiras. -v 8. Svärdsdans och bruddan-
son. - 9. Den stora festdansen. H ii). Brudcn Hyr med sin älskade. - 11. Förföljda och upptäckta. -- 12. Be-

duinerna straffa.

O.cHANTEcLEFL

DenP lille Chantecler å Marionett-Teater.

 

 

1

Äntligen  vi se (Jhantecler å biografen, visserligen icke den äkta Chanteclor, men den visar oss handlin-
garna alldeles såsom den Lhaikta". Innehållet är i korthet följande:

I en liten natt hönsgård spatserar en vacker tupp alla hönorna se heundrande upp till honom, Han som
med sin sång varje morgon frammanar solen, känner sig dock icke lycklig, trots att hönor-na giver honom all sin
harlek. En dag då han ar mer au vanligt missmodig, faller hans blickar på. cn ståtlig fusanhöna, som med maje-
stiitiska. steg går in på hönsgården. Ghantecler Haxar med vingarna och närmar sig den "hulda sköna", som be-I
undrande betraktar honom. Allt detta åse de andra med vredgade blickar, under det att Ohantecler för sin nya
väninna. omtalar sin makt. "Om jag icke gol om morgonen, så skulle solen icke gå upp", säger han stolt till
henne. En sådan Chantccler kan icke fasanhönan motstå, och det dröjer icke länge förrän de iiro förälskade i
varandra. Emellertid kommer hela hönsgården i uppror, och en ung tupp, som vill utmärka sig, utmanar Chan-
teclcfr, en strid uppstår, ur vilken Chantecler utgår såsom segrare.. Därefter går -Chanteoler med sin iasanhöna in
i skogen. En dag då Chanteoler icke har galit, är till hans förskräckolse ändå solen högt uppe på. himlen. Fa-
sanhönan tvivlar nu på sin våins makt, och denne blir  olycklig att han går och dränker sig. i

när: ml ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

llDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: l:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats v
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och;
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Torsdagen den 12 Ma j 1910. 

Eskil-92mm, Tin-AfB. Folkfi, 1910.

x

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain