#1669: Svenska Biografteatern

vnsln linunllnlnn

i

(Templarordens stora eleganta hörsel, Kungsgatan 36)
giver dagliga

KlN EMATOGRAF-FÖREVFSN-lNGARY

efter utsökta och gedigna program.

V oBsn Anne de senaste nyheterna å området. oss!
Program ir. o. m. Torsdagen den 31 Mars t. o. m. Söndagen den 3 flprll.

 

1. Nya bilder från 2:1:-

"Kongons By". i

 Uppfräel-en---

av den omtyckte

lllusionisternas konung

   
 

Synnerligen livfulla och inrressanfa bilder

från Köpenhamn.

 

 

i 2. lllsken varandra X inhonlos.

Vacker och fankevåckande dramafisk bild.

(Huvdrollen utföres av skådespelaren Hr R. Alexandra
vid Comedie Franceise.)

Kinernatograii i flera färger från Pathé Fréres.

En stackars vagabond som är alldeles förbi av
hunger och nöd, klappar fösgäves på. den ene. porten
efter den andra för att be om litet mat eller något

i afhete. Hemmansägaren vet h(an något värre Ian dessa
lösdrivare och kör utan barmhärtighet den stackars
tiggaren på. dörren. Denne gripes av en onämnbar i
i vrede av den makt-som ej ens kan skaffa honom en
bit bröd, och lyfter förbannande sin käpp över en
Kristusbild. Kristus, vars lära skulle skänka de olyck-
liga. tröst och barmhärtighet. I samma ögonblick pas-
. serar en bonde lastad med en tung säck. Den olyck-
. lige, som "ar alldeles söndersliten av hunger, känner en
vanvettig vrede stiga upp inom sig. Men så småningom
förvandlas bonden till Kristus själv och vagabonden5
hör mästaren mumla ordet "älsken varandra inbördes,,.
Hans hand, som är knuten för att slå, faller maktlös
tillbaka och vacklande fortsätter han sin väg. Plöts-
l ligt ljuder1 alarmklockan ibyn och väldiga eldtungor rlam-
ma upp mot himlen. Den olyckligerusar framtill brand-
stället och finner bönder församlade framför ett Ham-
mande bål ur vilket tränga skärande nödrop. Utan 4att
. betänka sig vidare störtar vagabonden sig in mitt bland
elden och lyckas rädda undan ett barn ur den hemska
döden ur lågor-na, barnet till den som nyss jagat bort
honom. Men nu övergiva krafterna den olycklige och
han sjunker till marken död av hunger och um-
bäranden.

Professor MAX ALEXANDER.
Enastående experiment utföras utan tillhjälp av nå-
gra som helst apparater nere bland publiken.
: OBSJ Samtliga tidningar å de platser, där profes-
sor Max Alexander uppträtt, skriva, att hans experiment
äro de bästa, som varit sedda. Professor Max Alexander
har uppträtt 3 gånger för kejsaren av Ryssland.
Flera enastående och här förut icke visade konst-

1 stycken. OBSJ Uppträdanden en suite i Köpenhamn
i för fulla hus.

    
  
 
  
  
 
 

Utan konkurrens! Varje timme nya nummer.

Uppträdande av det amerikanska

JWedium JWiss Rosa flex-under.
Sensalionsexperimentet

W Andeskåpet W

eller på gränsen av det övernaturliga.
.Def 20:e århundradeis gåfa.
0138.! Detta. konststyoko iir professor Max Alexander-9

egen uppfinning och är aldrig utfört av någon
annan illusionist.

 
    
 

 

 

  
 

4. StOrm.

"Golfe de Gascogne".

Vredgat kastar havet sina vågor mot stranden, ry-
tande av raseri över att det icke kan krossa den av
manniskohand uppförda vågbrytaren, drager sig tillbaka
för att med aldrig uttömd kraft på nytt kasta sina kaskader
av salta skummande och fräsande vågor mot stranden,
högt mot skyn stänker det glittrande havsfraget. Men lugn
och segerstålt med ett småleende på. sina läppar står vår
fotograf och kinematograferar: "Golfe de Gascognei
storm", och nu sittande på biografen kunna vi i lugn
och ro se den fruktansvärda stormen, som för kort tid
sedan satte "Golfe de Grascognesbl salta vågor i uppro-
riska, vredgande rörelser.

.. Modolo fler

lien ston magnolon.

En dråpligt rolig illustration till hattnälarnas historia.

  
   

i

 

 

 

 

 

Rem fm ändring av programmet förbehålles.

AvlVlusikxaN Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zaira plats 25 n öre, barn resp. 25 och 15 öre. IResernrerad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt program Måndagen den 4 April 1910. w

mamma, aven-B. owner, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain