#1667: Svenska Biografteatern

lllinnllnlen

(Templarordensw stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

KlNEMAToo-RAF-FÖREVISNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.
088.! AlltidI de senaste nyheterna å området. 088.!
Program ir. o. m. Onsdagen den 231 t. o. m. Lördagen den 2.6.Nars 1910.

 

 

 

 

14.... , . I , ...i .
= ilin guld-gruvalllnstrallen.. 3- levande Och sjungande bild.

Synnnerligenf intressanta bilder lfrån den stora guld- serie "I"

gruvan vid Graham Towni Nya Syd-Wales, Australien. i    m- Greven av Luxembel-g.

MedV hjälp av jättepumpen, som lämnar ända till 4,000
liter vatten i minuten, krossas först det guldförande mi--
nernlet, som blandas med kvicksilver för att därniedelstV P Ik I 
i särskilda kärl befrias från sina föroreningar. Därpå 0 a" u e .
uppsamlas amalgamet i cisterner och pressas genom liit-4
rempparater för att befrias fri-.n kvicksilvret, som till slut i JVf .Cisa Weise o. Julius Sachs vid Veus Op. Jéufer, Berlin.
I heltföriiyktigargenomuppvä-rmning.Dendagligabe- .

Ö hållningen vid nämnda. gruva-utgör 0:a 12 kilo guld. 
oI I..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I
I I
99 .Q I 6 O
fm erlkansk nyhet. f D k
 .. e sma gapans erna.
u . Kinematografi i färger av Pathé Freres.
2  e S r i; c  I Denna. seen, som så. innerligt avspeglar det japanska.
- . o I Alivet synes mästaren som ett levande sammandrag ur
Pierre Lotis fälåländade österländska skildring afru Kry-
I I 9 - - w santemum". i r lilla. ja. anskn har n ss emotta it en
Stquartad komedi l 3 akter. Medryckande och f inbjudan från sin väninnii fröken Oyaiäa och hållger på.
brillant spel- att göra toalett i det hon tar på sig en förtjusande kläd-
-ningn Under tiden gör sig värdinnnn redo att emottaga
HUVUDPERSONEB-i sin gäst och fäster på. sitt-huvud en strålande vacker
thätttsn, husets förtjusande dotter och snart förälskadi diadem, varpå hon ägnar sin omsorg åt ett av de små
Ingenjören, också träffad av Amors il. I dvärgträd, som varje österrikets dotter har i sin ägo.
"FamiljeslavinnanCZ insjuknad i inf uensa. och ömt "fil-v i Slutligen kommer då den lilla. väninnan och efter ett
sked av v ömt möte företags de bägge unga damerna en spatser-
Snickaren, som är grymt svartsjuk. tur i den blomsterströddaJ trädgården, varpå. de slå sig
I I. I I I I ned vid tebordet till vilket serveras syltfide frukter, som
I .Alltihop ar egentligen familJeslavinnans fel, tv hon I de behändigt föra till munnen med tillhjmp av I
insJuknar. Husets rara dotter ikläder sig hennes skep- Q Små pinnarI Och så dukar man av idyllen är Slut. Q
nad, och nu börja. förvecklingarna.. Ingenjören ämnar Q. I Q
inspektera sitt 1nyliygge och iför sig arbetsdräkt. De I
två. råkas, då han först vill köpa sig en tår mjölk. Det
blir kärlek och förvocklingar och svartsjuku i långa ba- .
nor7 tills vederbörandes mammor råkas och avslöja ano-
nymiteten, varefter allt är klappat och klart för giftermål. F i k
Sårdeles roligf alliihop.     o

ÅI
OQ-

 

.-
Io Skämt.

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programme! förbehålles.

Musik av Hr Protus Åslund.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m. I 0

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 215 och 15 öre. Reserver-ad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. l-å3, Siw-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I

Nytt program Måndagen den 28 Mars (Annandag Påsk) 1910.
qInga iörevisningar Långfredagen och Påskdagen. W

Eskilstuna, Th-Av-B. Folket,Y 1910..

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain