#1665: Svenska Biografteatern

[Ba

(lemplarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

givet dagliga

efter utsökta och gedigna program.

088.!

Alltid de senaste nyheterna å. området.

OBS.!

Frogram ir. o. m. Måndagen den 14 t. o. m. Onsdagen den 16 Mars 1910.

   
 

 

1. Genom Strömsholms kanal

Utmärkt vacker och intressant bildserie.

 

 

 

 

Jättefilm.

2.4 Sabinskornas bortrövande

Kinematografi i färger av Pathé Fréres.

Film de att.

Huvudrollerna innehavas av:

  
 

Romulus ..................................... .. Ciro Galvani.
Acron . . ........... .. Carlo Duse.
Tatius . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gastone Menaldi.
Ersilia ................ .. . Clotilde de Maria.
Tarpela. ..................................... .. Anna Pasquinelli.

Staden Rom var nyligen grundlagd och räknade om-
kring iyratusen invånare men bristen på kvinnor var så.
stor att stadens framtid syntes starkt hotad. Romulus
beger sig för den skull till granniolken för att begära
hjälp att bota bristen men blir mottagen med hån och
skämt. Med hann i hjärtat återvänder han då till sin
stad, men för klok att visa sin vrede låter han kungöra
att Rom tänkte ställa till en stor fest i vilken alla kring-
boende inbjudes. På ett givet tecken av Romulus som
själv bemäktigar sig konung Acrons maka, störtar sig
så mitt under festen romarna i vapen över de. unga flic-
korna och röva bort dem.I Bortförd av Romulus kämpar
Ersilia med sin dygd och sin växande kärlek till ko-
nungen, då plötsligt ett vilt tumult höres i staden.
Det är sabinerna, som under anförande av sin konung

i Tatitus genom förräderi bemäktigar sig citadellet och

If som nu komma. att nämnas kvinnorovet. Romarna och

I fienden drabba nu samman, men då Romulus ser sina
landsmän vika för över-makten anropar han Roms skydds-
ängel Jupiter om hjälp. Och genast ser man sabinskor-
na-störta sig mellan de stridande för att med tårar och
böner tillbakahålla sina släktingar, vilka också låta sig
försenas, varpå brödrafolken åter sluta fred.

Detta skådespel, som är baserat på den amla väl.-
kända legenden om sabinskornas bortrövan e, är här
iscensatt och inspelat av Hera av Paris förnämsta
sceniska artister.

 

 

 

 

 

 

 

Uppseendevalr-lfande biofonnyhet.

 

2. Greven av Luxemburg.

Lehars nya operett.

Sådan den spelas på Neues Operettentheatcrn i Ber-
lin. -- Den i utlandet så populära operetten "Greven av
Imxennlmrgtt skall som bekant snart uppföras på. Oskars-
teatern i Stockholm. ,

Redan nu äro vi i tillfälle att i kinematografbilder
återgiva den populära. operettens andra serie. Kinema-
tograferingen av operetten har som bekant givit anled-
ning till att direktör Ranft hos Notarius Publious inlagt
protest mot bildens uppförande i Sverige.

Ny operett av "Glada Änkans" kompositör.

OBS.! Ej att förväxla med förut visad bild av
samma namn. i

 

 

.. En färd på den vackrasiön
Lucern i Schweitz.

Hänförande naturmålning.

 

 

5. llårmedlet.

Dråplig skämtbild.

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslunol.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-37 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista platsa 35 öre, Zidra plats 25 öre,,barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I

W Nytt program Torsdagen den 17 Mars 1910. W

mamma, n-.-A.-E?åeqe, 1910.

 

 

.. v... i-.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain