#1659: Svenska Biografteatern

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

Kl N-EMATOGRAF-låÖREVlSNlNGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program lr. o. m. Måndagen den 26 Febr. t. o. m. Onsdagen den 2 Mars.

 

.Bilder för dagen.

1" Rumfr .l- .Pans efter Over" 2. En sensationell uppfinning.
l.svammngzn-nn. 

035.! jYy serie.

 

 

 

 

 

W" .. ..
W Gaslupplradand

Dragspelskonstnärerna

i 91" Z azzo
42170 rrelli

 

   
 
   
    

Första och andra pristagarne
vid professionella dragspels-
tävlan i Stockholm l909 - -

SUG

 

 

 

Ur repertoaren för Tisdag

 

 

och Onsdag må nämnas:

 

 

1 Rysk bröllopsmarschl.
Längtan, vals.
Skogsblommor.
Sohottis.

M. ti., m. ll.

EES

Di Zozzo och Porrelli hava upplråff
å de :för-sia elablissemenf i Europa,
överalltL under :for-mande bifall - - :-

Ena
Succés! - S uccés l

Ju .

 

 

 

 

 

 

 

Under Öslerns- sol.

4. Eli bESÖk i Shanghai. 5. Petter som IDon Jnan..

Vackra, livfulla faflor från :raden vid den kinesi-
ska 0sfersjön.

 

 

 

 

Biograten öppnas kl. 6 e. ml. hela veckan. Köp biljetter i god tid!
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Musik av Hr Protus Aslund.
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-:10 e..m.. i
PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. 2-timrnars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

- W Nytt program Torsdagen den 3 Mars 1910. W

Eskimwm, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain