#1658: Svenska Biografteatern

varslalliuurallealern

(lemplarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga

Km EMATooRAF-FÖREVISNINGAR

efter utsökta och gedigna program.
0BS.l Alltid de senaste nyheterna å området. 088.!
Program lr. o. m. Måndagen den 2 t. o. m. Onsdagen den 4 Haj1910,

I l
 I luftens rike.

i ballong från Turin. Särdeles intressant bildserie från de stora ballongtävlingarna i Yurin.

 

 

1. Klart till dykt. - 2. Upp i höjden. -w 3. Turin sett ovanifrån. W- 4. Lyckad landning. -.  En farlig
situation: Ballongen sliter sig lös med en man hängande i nätverket. "

F " , l

 MozARTs DÖD.

En storsiagen praktfilm.

Mette: Tonerna ha iV sin makt att förmå oss att glada
vandra in i dödens natt.

 

 

i: Trolljiäjtelr."

Mozarts hälsotillstånd blev sämre dag iör dag. Andlig över-ansträngning utmattade och slappade honom
och mörka tankar (han trodde Sig vara förgiftad) plågade honom dag och natt.v Dock ville och måste han försörja
sin familj. Med uppbjudande av alla sina krafter arbetade han på sitt Requiem. Hans elev och vän Siizmayer
vek aldrig från hans sida. Konstanze, Mozarts hustru, bad förgäves sin man atttvila sig. Läkaren förbjöd honom
att komponera och gav hustrun mycket litet hopp. Gråtande lämnar hon rummet och Mozarts blir allena med
Suzmayer. Det knackar på dörren och ett homlighetsfullt bud, som Mozart förut träffat, kommer in och fordrar
att mästaren utan dröjsmål skall göra sitt Requiem färdigt. Budet avlägsna-r sig efter att ha lämnat en summa
pengar, och mästaren satt-er sig åter till arbetet. Då får han en sällsmn syn, som han betraktar som ett förebud
till döden, och faller i vanmakt. Familjen kommer in och Mozart öppnar ögonen och söker, lugna sina. närmaste.
Därpå ber han vännen att spela för honom, och denne spelar mästarens kompositioner, den ena efter den andra.
- Mozarts ansikte blir mer och mer förklarat, och då han till slut får höra "Ti-olliiöjtenu, som återspeglar hans livs-
åskådning, sätter han sig up) i stolen och det förekommer honom som lyftades han upp mot dessa. lysande höj-
der, ver-om han talar i "Troll öjten". Hans elev låter fiolen sjunka, ty han har sett liksom en förändring i mäs-

4 tarens ansikte. I detta ögonblik inträda andra vänner i rummet. Mozart reser sig ännu en gång upp, och på
hans ansikte läsa. de inträdande en innerlig bön: Ung ville så gärna. ännu en gång höra mit-t Requiem l"

Han ber de sörjande ett sjunga Requiem för honom, och med tårar i ögonen börja de sjunga., medan Mo-
zart griper taktpinnon och ännu en gång dirigerar sitt verk. Som en änglakör ljuder det, än viskande som vin-
den, än brus-ande som det skuminande hav. Varje sångare inlägger sina känslor i tonerna och långsamt för-klinga
de sista härliga ackorden. . i

Mozart Sjunker tillbaka i stolen, för siste gången kysser han Sin hustru och barnen, han sänder vännerna
en tacksam blick, hans ögon brista och en djup suck tränger upp ur hans bröst. Mozarts snillriku själ ilar till
det eviga hemmet.

 

 

43. szf :år Eskilshina! i I  Vi  i Vi i M

Gäslupp rådande av ZWICKER ll RENZ.

Ett par av kontinentens allra främsta artister.

 

 

 

 

 

 

 

A Väg;

  
     

E

 

 

 

 

lll==l

Vr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Eskilstuna kommer attt tala om detta enastående
storslagna artistprogram. Ett mera oskyldigt och gediget

-q nöje kan icke presteras.

 

 

 

JWusikalzkk variahbnsakf. Jil-Idrig förr visafs i Eskilsfuna.

I l
. En resa i Värmland.

Ny serie. Vackra partier från Glava och Glava glasbruk, Eda sana-
torrum med omgivningar samt Sunne och Frykensjöarna.

 

Ack Värmeland, du sköna, du härliga land,
du krona bland Svea rikes länder.

i e i
 Ormens flykt.

. I mf- skämf. w
E , I

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserver-ad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Z-timmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. i "

W Nytt program Torsdagen den 5 Ma j 1910. w

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Foiket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain