#1654: Svenska Biografteatern

l

Snuska linnllnlnn

i

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)
giver dagliga I

KlN EMATOGRAF-FÖREVISN l NGAR

efter utsökta och gedigna program.

088.! Alltid de senaste nyheterna å området. OBS.l
Program lr. o. rn. Måndagen den 25 t. o.. rn. Onsdagen den 27 flpril.

.oeeaeooeäweoo-
. w 1. Scener från en sockerplaniage på f
i awaii-ö arne.

Edison-tilms. Edison-tilms.

 

   

 

 

 

1. Vy över sockerplantagen. 2. Transport av sockerrör. 8. Sockerinlastning.

.Dee
fee

 

.ala JWo ryan a.

I en liten landsortsstad bodde en ung skald med sin gamla moder. Hon var alltid mycket mån om sin
son, men han längtade ut till Paris där han tillbringat sina studiår. Han kämpade med sig själv för att icke
visa sin moder att han längtade bort från henne. Men han kan icke nedslå sin längtan och en natt smyger
han sig från sitt hem. För sista gången ställer han sig framför fönstret till moderns rum och skyndar sedan
därifrån. Plötsligt öppnar modern fönstren, men hon ser ingen. Om morgonen då hennes trotjänarinna kom-
mer in talar hon om för henne att hennes son hade lämnat henne. Under tiden har denne skyndat till Paris
där han under jubel blir mottagen av sina vänner och snart har han glömt sin gamla moder. Hans arbeten
bliva bemärkta och uppförda av konstnärer. En konstnärinna intresserar honom isynnerhet, med beredvillig-
het studerar hon hans verk. Månader hava gått och i den lilla landsortsstaden har ett stackars blödande mo-
dershjärta upphört att slå. Det har brustit under längtan efter det trolösa barnet. Man bäddar henne till den
sista vilan men bland de sörjande iinna vi icke sonen, vilken långt från henne befinner sig hos sin älskade,
som nu åter studerar ett nytt verk av honom. Försjunken i djupa tankar betraktar han den vackra kvinnan
då plötsligt hans hem dyker upp för honom, han ser likföljet, de sörjande, och en förskräckelse kommer över.1
honom. Konstnärinan ser på honom och på hennes begäran att få. veta vad som fattas honom, stöter han henne
tillbaka och rusar ut genom dörren. Han skyndar nu till sitt hem, och sökande går han fram genom gatorna
ty allting har förändrat sig. Han påskyndar sina steg och äntligen står han framför dörren till sitt hem, han
knackar på men ingen svarar, och en dunkel aning kommer över honom då han får se,1 ett annat namn på dör-
ren. Då blir han övertygad om att hans moder dött utan att han fått trycka de trötta ögonen tillsamman och
utan att hon för sista gången välsignat honom. Han faller tillsamman och gråter bittert och som en bön kom-
mer från hans mun de orden: Moder, förlåt mig.

 

.N

9-60609

 

Enastående konstlilm!  Enastående konstiilml
I O
- v Cl r en.

Den vaknande nafuren.

 

 

PO

 

 

 

JWyiiologisk idyll, iscensafi av aCouis Feuillade med särskilzl
komponerad musik av fdolf Slanislas.

Denna ijusande lonbild har efier föresldllning inför Stockholms-pressen erhållitl lovord
såsom varande del vackraste som i denna väg jramföris å biograf.

I." I åtta avdelningar. I."

1. Källorna vakna. 5. Naturens gåvor.

2. Vårröster från lundarna. 1 B. Från blommande grenar tona åter jublande melodier.
3. Vårnymternas dans. 7. I ungdomens var.

4. Kärleksgudens symtoni. 8. I blomsterprakt.

0-6----9 0960560-"

6-0-9---

 

l

4, .Den äkla mannens lisl.

yffersf komisk scen av .Cucien Bayer-och JWax .Cina-ler.

Herrskapet Follichon har råkat i gräl och en stormig scen går av stapeln. Utom sig av raseri beslutar
sig frun att taga hämnd genom att skriva till en av sina beundrare att infinna sig hos henne; då hon nu ångrar
sin föregående hårdhet och likgiltighet. Emellertid kommer Herr Follichon oförmodat över nämnda biljett och
en diabolisk plan vaknar i hans hjärna. Han tar pennan och skriver omedelbart ett precis likadant brev till
en annan av sin frns uppvaktande kavaljerer. Och resultatet låter ej vänta på sig. När de båda kärleks-
kranka herrarna så mötas under omständigheter som ej kunna misstydas, Hyga de genast på varandra och den
illistige maken begagnar sig av situationen för att återtaga sin rättmätiga egendom.

.--eooooooeeea

Rätt till ändring av programmet förbehålles. l
TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-3, 3-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, 23dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3, 3-5 e. m. Zitimmars populära barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

W Nytt programl Torsdagen den 28 April 1910. W. I

Eskilstmm, Tr.-A.-B. Folket, 1910.

   

-9-

  
   

-goa

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain