#1648: Svenska Biografteatern

Svenska lin rallealern

Kinematograf-Förevi

 

(Templarordens stora eleganta hörsal, Kungsgatan 36)

giver dagliga

Isningar

 

efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "N

vid pianot; PRO TUs Å sL UND.

Program fr. o. m. 18 t. o. m. 17 Augusti.

 

 

 

.. Segelregattan i Coves.

imponerande scenerier.

 

 

 

 

,
Svensk nyhet:

2. Philocheros danser.

En samling vackra uppvisningar utförda av några småttin-

gar vid lekstugan "Hej" i Ystad.

M" från egen arelier.

 

 

 

Konsszwm.

PROLOG:

Ester, en förtjusande vacker och ungI fru till Arthur Dove, har fallit offer för speldernonen. De skulder som
hon samlat sig äro icke få. För att hålla de värsta fordringsägarna från sig, har hon pantsatt alla sina juveler, en av
dem, en briljantnål av högt värde, en bröllopspresent av sin man. Illrots alla förluster och varningar från mannen,
fortsätter hon dock att spela, i hopp att återvinna vad hon förlorat.

Edisonfilm.

DYRAMA T:

Det är bal hos anibassadören greve diAxce. Ester och hennes man Dove äro bland gästerna. Efter supén,
kan Ester, trots löfte till sin man, icke låta bli korten, det blir som vanligt förlust. Med överansträngda nerver
och vilda planer går Ester från korten in i musikrummet. Blodet stelnar i hennes ådror då hon ser den omtalade
briljantnålen på den spelandes axel. Om Arthur, hennes man, får se det, hur skall det då sluta, hon har ingen aning
om att han redan sett den. Nålen måste hon avlägsna kosta vad det vill. Med sin starkt parfyrmerade näsduk tager
hon nålen från den spelandes axel. Stölden upptäcktes snart och man sänder bud efter polisen. Allas misstankar
faller på. den oskyldiga kammarjungfrun. Då. Dove böjer sig över den bestulna damen, känner han en stark par-
fymlukt, just av det slag som hans hustru begagnar. Han anar genast sammanhanget, han uppsöker henne, och ef-
ter en blick i hans ögon förstår Ester att han anar allt. Utan ett ord giver hon honom näsduken, vari ännu juvel-
nålen "ar förvarad, och det blir ett ögonblick av spänning för den unga frun. Hur skall hennes man kunna åter-
ställa nålen utan skandal. Polisen anländer och börjar sina undersökningar. Till allas förvåning och glädje, icke
minst till den misstänkta kammar-jungfrun, påträffas nålen nedfallen å en stol, var-est Dove vid ett obevakat ögon-
blick satt den.

EPILOG:

Hemkomna lovar Ester sin man att icke spela mer. Han tror henne dock icke, men då Ester skriver till
en väninna följande brev:
Briljantnålen var icke förlorad. Jag hade tagit den för att dölja mina spelförluster.
Dm olyckliga Ester,
Så förstår Dove att hans hustru är botad för sin olyckliga spelpassion, samt sluter henne förlåtande i sin famn.

 

 

 

 

 

 

 

.. Fiskodling av Foreller.

Intressant verklighetsbild.

 

 

 

II
5. Vid musikens toner.

olVluntert potpurri.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av prayrammef1 förbehålles.

TIDERNAI Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

PRISERNA: lista plats 35 öre, ZIdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

helgdagar kl.l 2-5 och 6--10 e. m.

Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre; äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 16 Augusti.

Evkilsnmu,Tr.-A.-B. Folket, 1910.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain