#1647: Svenska Biografteatern

hörsal, Kungsgatan 36.
:kål P e
(-4 Ifin ematograf-

Förevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

Templarordens stora eleganta 9)

HE" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. 1"w

vid pianot: PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 25 t. o. rn. 28 Augusti.

 

 

Svenska bilder:
1. Ronneby med dess natursköna omgivningar.

En utomordentligt vacker naturbild.

 

 

2. Ett bröllop i schweitz.

En egenartad, särdeles intressant bild.

 

 

HF JYylret förV dagen! i W
JYy, amerikansk sensationsfilml

 På tysta stigar.

E n episod från amerikanska västern.

En guldgråvare, som framlevat iiera år i de ensliga ödemarkerna i västra Nordamerika,
övertalas äntligen av sin dotter, som längtar hem, att återvända till civilisationen.

En ensam vandrare släpar sig fram genom guldlandet och passerar förbi Vår guldgrävares
boningshus. Dottern har gått att hämta vatten i en bäck i närheten. Vandraren går fram till
guldgrävaren och, då han iinner honom vara ensam, söker han med hot avtvinga honom en
del av hans guld. Då han röner motstånd tar han till våld. Några kraftiga slag och gubben
sjunker död till marken. Brottslingen snappar till sig guldet och flyr. Dottern kommer till-
baka, upptäcker illdådet, begraver sin gamle far, avger ett högtidligt löfte vid graven att häm-
nas våldgårningsmannen och antråder på egen hand resan mot hembygden. På sin färd genom
vildmarkerna påträffar hon en man liggande sanslös utsträckt på sanden, överväldigad av hunger
och törst. Hon räddar hans liv och tar honom med sig i sin vagn. Den räddade förälskar I
sig i den intagande ungmön. Å

, Då. resenärerna framkommit till beståmmelseorten anmäler flickan för polismyndigheterna
hurusom hennes far blivit mördad. De anmoda henne att hemlighålla saken. Emellertid över-
raskas hon kort därefter av att hennes tillbedjare innehar - ett smycke från hennes hem i
guldlandet. Då. den första förskräckelsen gått över, listar hon sig intill honom, tar försiktigt
från honom hans revolver, varefter hon riktar dess mynning emot honom. Av fruktan att bli
skjuten går brottslingen steg för steg i den riktning hon befaller. De befinna sig snart vid
poliskontoret. Mördaren överbevisas och dömes. "Min käre fart" utropar iiickan "Jag har
uppfyllt mitt löfte".

 

 

JYy serie:

.. Folkliv i Moskwa.

Vackra motiv och folklivsbilder från Rysslands forna huvudstad.

 

 

5. En riktig kruka.

Oerhört rolig. Fullständig skrattsuccés.

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och .helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program MåndagenI den 29 Augusti.

Eskilstuna, Tf-.-A.-B. Folket, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain