#1646: Svenska Biografteatern

x . hörsal, Kungsgatan 36.
:I i - . - e
(-4 Kin emaiograf-

forevlsnlngar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

lemplarordens stora eleganta s! 1

EF Alltid absolut de senaste nyheterna å området. W

vid pianot; PR 0 rus -Å sl. UND.
Program fr. o. m. 29 t. o. m. 81 Augusti.

JYy serie:

1, På björn] kt.

i fr N" Särdeles intressant naturbild i färger. "w

 Under Ganbaldis ana.

Spännande, historiska bilder från Italienska frihetskriget.

En ung soldat i bourbonernas armé hänföres av berättelserna om Garibaldis segrar, och
rymmer nr sin tjänst för att i stället strida under den sagolike hjältens fanor.

Hans fästmö tages i förhör i bourbonernas lager, men hon vägrar bestämt att giva några
som helst upplysningar om rymlingen. Man är just betänkt på. att arkebusera henne, då. helt
oväntat Garibaldis armé stormar fram och befriar henne. Vid åsynen av den käcke generalen
övergå bourbonernas soldater till frihetsskaran.

 

 

 

l I I Jfansfjilm:

 

 

 .. v Onkeln rån Amerika.

" W Stor komedi.

Den rike onkeln återkommer hem, men låtsar som om han befinner sig i största armod
för att pröva sina nevöers sinnelag.

Den ena, som redan är rik och innehar en framstående ställning i samhället låter utan
förbarmande kasta ut honom.

Den andre, som är fattig på. ägodelar, men har ett gott hjärta, mottager med öppna ar-
mar sin olyckliga och fattiga enkel och erbjuder honom att stanna och dela hans enkla liv.

Miljardören testamenterar alla sina ägodelar till den som så väl mottagit honom trots
hans föregivna fattigdom.

4. Vid Dianas altare.

 

 

M- Utmärkt vacker mytologisk scen. du

 

 

 i Den nye generalen.

l Humoresk.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. m. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre. "

Flytt program Torsdagen den-1 Sept.

Eskilslmm, .Tru-ArB. Folket, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain