#1644: Svenska Biografteatern

lll lllxlf

Templarordens stora eleganta
år hörsal, Kungsgatan 36 a

 

 

  

 

 

 

Kinema nu -Färevsninar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

M- Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w
vid pianot; PRO rus Å sr UND.

Program fr. o. m. 8 t. o. m. ll September.

 

JVyH-l .Bilden för dagen. JVyH!

1. Flykten över Öresund.

Friherre Gederström på väg över Sundet. Svendsen fullbordar flygningen.

Alla tala ju om de på olika hållui dessa dagar anställda flygtävlingarna och iiygförsöken. Länge
höll frågan, vem som först skulle flyga över Orosund hela Norden i spänning. Så lyckades dansken Svendsen
bli den lycklige, och nu har svensken frih. Jederström utfört samma bragd.

Filmen ätergiver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt runt banan och deras
färd högt över Sundets vågor.

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekommande tillfälle, att här få. se dessa
flygningar, på vilka hela världens blickar, tigurligt talat, voro riktade.

Jyyff! v .Bilden för dagen. ijfH

 Keisar Franz Josephs BU-ärsiuhileum.

Storslagna festbilder.

 

 

 

u Det är som bekant ej länge sedan dagsprässen värden runt meddelade om de hyllningar, för vilka
Österrike-Ungerns populära kejsare och konung,I var föremål, när han fyllde 80 år. Den gamle liärakaren-
veteraner), ännu späustig och vid ungdomlig vigör, mottog med en faders glädje folkets hyllning, vilken tog
sig skiftande, storartade uttryck. I i

Vi äro nu i tillfälle att framställa åtskilliga av dessa festligheter. Bilderna äro tagna i omedelbar-
närhet av festföremålet, efter av honom erhållet särkilt tillstånd.

Särskilt ansläende är den kvinnliga ungdomens i dansens tecken arrangerade ärebetygelse för den
gamle monarken. -

l. Wien väntar på kejsaren. 4. Monarken besöker jaktutställningen.
2. Franz Joseph mottager folkets hyllning. 5. Barnens hyllning.

3. Kejsaren på nära håll. 6. Kejsaren inspekterar kadettskolan.

 

q I fmerikan .Biographs senaste nzhef:
 Nykomlingens triumf.

I En episod från vilda Västern.
Spännande innehåll. Briljant spel.

Ett rövarband, som håller sig dolt bland bergsskrevor och skogssnår ute i vildmarken lyckas från-
stjäla ett nybygge dess högt värderade hästar. Till den som kan uppspåra tjuvligan och föra dess hövding fån-
gen till nybygget, utlovas Perlas, en vacker, intagande cowboysltickas hjärta och hand, samt 500 dollars som
belöninff.

C Vid samma tillfälle kommer en kolportör till nybygget. Det är första gången han stiftar bekant-
skap med det vilda livet här ute. Dä han får höra ett revolverskott avlossas, tappar han all besinning, och
önskar sig tusen mil därifrån.

Emellertid ger sig en stor skara unga män ut på jakt efter rövarhövdingcn. Men i ett bakhäll
överrumplas de av bandet, berövas vapen och hästar saint måste snöpligt återvända hem.

Eggad av den utfästade belöningen ger sig också kolportören ut för att söka få. ligan fast. Han
rider på en åsna, fullkomligt obeväpnad. Men äsnan lyckas han av en slump få utbytt mot en häst. Dä han
ridit ett stycke inåt skogen, stiger han av hästen och går till fots med bibeln i hand för att söka efter rövaren.
Dessa övorrumpla honom, de låta revolvorskotten slnattra omkring honom. Men han hänger sig endast åt on
stilla bön. Vad tjänar det till, att de göra bruk av sina vapen, han är ju ändå så värnlös? De lägga revolv-
rarna ifrån sig och ge sig till att göra narr av hans religiösa ceremonier. Men nu få. händelserna en annan
vändning. Predikanten öguar först försiktigt på revolvrarna på marken. I en handvändning hugger han tag
i dem, och vänder mynningarna mot de obeväpnode rövarna. Den ene av dem tvingas att lägga bojor på de
övriga. Tack vare deras fruktan för de laddade revolvrarna kunna de förlnås att på. egen hand i predikantens
följe bege sig till lnybyggot, där ett välförtjänt straff väntar dem.

Predikanten har utfört en hjältebragd, han fick ock sin rättvisa belöning.

 

 

m-w-  Serie. w:

4. Monaco, Melelhaveisnärla.

Härliga :naturscenerien

Rivieran är obestridligt en av de härligaste trakterna utefter Medelhavet. Den yppiga vegetatio-
nen, det underbara klimatet, den städse leende solen, igöra denna lilla del av jordytan till ett paradis, vilket
särskilt flitigt besökes av världens rika och förnäma. Förutom den härliga [naturen får man här skåda den
mest fulländade lyx i klädsel och levnadssätt.

Monaco är en av centralpunkterna i Rivieran. Vår bild omfattar föliande partier därifrån:

Monacos trädgård. - Monte Carlo. - S:t Devots-kapellet. - Casino-trädgården. - Casino, sett
från Café de Paris. -- Panorama över Mentonc. -f Hamnen och den gamla staden. -- Cap Ail.

 

 

. linkir Smiths automat.

Muntrationsnummer av första rang.

 

Rätt fill ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-40 e. m., Lördags- och hevlgdaigsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2M5 och 6-10 e. m. -

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22clra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Måndagen den 12 Sept.

Eskilsdlma, Tr.-A.-B. Folket, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain