#1643: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

ef: Kinemaluurat-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

M" Alltid absolut de senaste nyheterna ä området. u

vid pianot: PRO rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 5 t. o. m. 7 September.

 1. Nya seenerier fran Rom.

Ståtliga vyer från "världens huvudstad".

i .Janiculumlen av de sju kullarna). - S:t Peterskyrkan (världens största tempel) med om-
givningar. - Pincius (en annan av de sju kullarna). - Gratuliv. - Parkanläggningar-Antika
byggnader och konstverk. - Palats och villor. - Samt slutligen: Rom i nattbelysning med
Peterskyrkan som medelpunkt.

F örstklassig sevärdhet!

. AMeRsBYsTuN.

Romantiskt skådespel från förra århundradet. I

 

 

j Den sköna Yolande P. bor hos sin farfar, som fostrat henne. Ingenting fattas henne i
l det .förmögna hemmet. En dag får hon som present en marmorstatyett, vilken väcker hennes
l förtjusning. Samtidigt anhåller en äldre, förnäm man om hennes hand, och hon säger på far-
faderns bön ja, ehuru med förtvivlan i hjärtat. Senare se vi henne hemma i trädgården, grå-
, tande över sitt öde. Den lilla Amorsbysten väcker nu hennes vrede; hon griper den och kastar
1 den utanför muren.
1? Tyvärr n eller kanske lyckligtvis q träffar den ganska tunga statyn en ung husarofflcer,
l som befinner sig nedanför slottsmuren. Yolande hör hans skrik, skyndar ned och finner den
sårade officeren, som föres in i slottet och ägnas nödig vård.
I Under den tid denA unge mannen vårdas av Yolande förälskar han sig i henne. Hans
fl kärlek besvaras och farfadern ger sitt samtycke till deras förening, medan den gamle försmådde
friaren måste finna sig i "händelsernas utveckling".

Spännande handling. - Härliga scenarier.

 

i J
I

Express. Express.

. f :Flykten över Atlante-n-.m=

Dr. Crippens och hans älskarinhas,
Miss- Ethel Ne ve, .äventyr-liga resa.

Med livligaste uppmärksamhet har hela den civiliserade världen följt Dr. Orippens och
Miss Neves flykt för, -- ja, vad veta vi - rättvisan kanske. Med andlös spänning ha vi dag
kför dag läst tidningsartiklarne om kampen mellan Grippen och hans förföljare.
"I Den tiden är emellertid förbi, då en förbrytare var i säkerhet, så snart han satt sin fot
på. utvandrarfartygets däck. Den trådlösa telegrafen, vår tids stora, kanske största uppfinning,
ställer sig hindrande i vägen.

vuAr Dzr Crippen ombord här? Igenkänningstecknet det och det", telegraferas det till
fartygen på Atlanten. Osynligt och obemärkt slå. dessa telegram ner överallt, och lika hem-
ligt besvaras de.
l Med nutidsmänniskans skarpsynhet märker den förföljde sina åender i själva den luft, han
inandas - bokstavligt talat. Nu vidtar en tävlan så spännande, att ingen kapplöpningsbana
i i världen kan uppvisa något mera sensationellt.
. Hela världen, som med spänd uppmärksamhet följt detta drama ur verkliga livet, väntar
l nu på sista akten.

j 1. I familjekretsen. l 11. På Schotland Yard.
l 2. Det ödesdigra halsbandet. 12. Doktorns hem undersökes.
t 3. Den vackra maskinskriverskan. 13. Förberedelser till Hykten.
4. Band som lossnat. t 14. På. Atlanten.
5. Mörka stunder. j 15. Paret igenkännes.
6. Var det kärlek? 16. Den trådlösa rapporterar.
7. Modern varnar förgäves. I 17. Detektiver i verksamhet.
8. Under hypnosens makt. 18. På jakt över Atlanten.
9. Misstankarne vakna. 19. Som lotsar ombord.
10. Bekräftelse från St. Fransisko. 20. I rättvisans armar.

 

 

1sz serie. JVZ serie.
.. Comosj ön.

En härlig naturbild, utförd i en verkningstull koloration.

 

 

5. En halsbrytande affär-star

eller

En rasande tricykel.

F. d. arbetskarlen Rob. Finkelnan har tagit plats i en basar, där han får i uppdrag, att
sparka omkring till kunderna med varor. Men den affärsverksamheten lämpar sig tydligen ej
i för hans anlag, såsom framgår av händelsernas utveckling.

Stormande rolig bild.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 2-5 och 6-10;e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 2-5 e. rn. populära barn- och familjeföreställningar,
barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt program Torsdagen den 6 Sept.

Eskilstuna, Tr.-A.-B. Folket, 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain