#1641: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
a hörsal, Kungsgatan 36 se

 

  
 
 

   

 

 

 

 

Kinemainurai-Firevisningar

givaäVD dagligen efter utsökta och Igedigna program.

M" Alltid absolut ole senaste nyheterna å området. "W

0

Vid pianot: PRO TUS A SL UND.

Program fr. o. rn. 15 t. o. m. 18 September.

 

li. ----ITIl

 

 

 

 Fly serie Balkanbilder: --- 

. Sofia.

Vyer från Bulgariens huvudstad.

Sofia är huvudstad i förutvarande furstendömet, nuvarande konungariket Bulgarien och
ligger på en fruktbar högslätt vid den stora stråkvagen mellan Belgrad och Konstantinopel.
Staden har flere moskeer, kloster och kyrkor, däribland en som fordom kallades Hagia Sofia
och efter vilken staden troligen fått sitt namn. Vidare finnas justitiepalats, krigsskola m. fl.
offentliga inrättningar. ,

Såsom bilden visar lhär livet i Sofia en synnerligen brokig prägel. Vackra österländska
dräkter bredvid moderna västerländska, lysande uniformer bredvid tiggare i trasor o. s. v. Fil-
men återger livliga marknads- och gatuscener, ett flertal av de förnämligare pulsådrorna, par-
lamentshuset, kungl. slottet, Alexander den stores ryttarstaty m. rn.

W Intressanta, österländska scenerier. W I

 

 

ll

Livets sanning.

--iE Vacker, känslofull bild. :ef-

l-
[XD
1 r

 

 

ll
l-

.. Disciplin ochövermod.

Spännande bild ur krigarlivet.

 

 

Modern ligger svårt sjuk i hemmet. Sonen är soldat och underrättas av systern genom
brev Om sjukdomen. Regementet lider under överste-ns järnhårda disciplin, och då den unge
soldaten i full förtvivlan anhåller om permission för att besöka sin döende moder avslås hans
begaran med ett barskt nej. Kamrater till den förtvivlade unge mannen hjälpa honom dock
att olovligen komma ut från det vallomgärdade kasernområdet, men den allestädes övervakande
översten upptäcker rymningen och följer hans spår, sedan han först i hast allarmerat vakten.

I hemmet omfamnar sonen med tårar i ögonen sin sjuka mor, glömmande det svåra över-
trädelsebrott han begått i glädje över att se henne ännu i livet. Han måste dock genast åter-
vända till sin post, men gripes utanför dörren av soldaterna. I

Overstens hjärta är dock icke såJ hårt som det förefaller. Han har rörts över den unge
.mannens mod, och han lagar att en gammal läkare, som han personligen känner, tager sig an
den sjuka. Hon blir, tacklvare detta, snart frisk igen, och stapplande kommer hon till kaser-
nen för att tacka sin frikostige välgörare. Inför anblicken av den gamla hederliga gumman
faller översten till föga och befriar soldaten från vidare straff - Vlåtande nåd gå före rätt.

Tilltalande och fängslande bild.

 

.W

 

 

 

E Sensationsnnmmer.
Världsmästerskapstävlingar.

Den stora internationella

. Bmllningskampen i Köpenhamn.

Världens förnämsta brottare i tävlan om världsmästerskapet, som erövrades

 

 

 

 

 

 

 

av G. Lurich.
Följande Champions deltogo: .
Paul Martens, l Franz Cyklop, F. Dettlolt,
Berlin. l Englands starkaste man. Tysk-Byss.
A. Krook, P. Raddalz, I Ap. le Golosse,
Sverges mästerskapsbrottare. Pomm. Herkules. I Frankrikes. champion.
M. Pugatschotf, Macdonald,
Kosaok-Ohamp. Skottlands champion.
I.. I-- ---III-III. --- ..-
E H. Mitterger, G. Lurioh. E
E Steierm. champion. Världsmästare. E
I. I". lll-lllnll- ----- 4.-

Said Kahouta,

Indiens champion.

Ghs. Harold,

Luxemb. champion.

 

DenI mest fängslande och spännande brottningskamp som någonsin ägt rum mellan be-
römda champions.

N Mycket intressanta brottarebilder. "W

 

 

 

I

.. En ofarlig rival i

eller "Kvinnans list. . ."

Bedragen av sin man förkläder sig den unga frun till prins och uppträder som mannens
rival - med vilket resultat får den för komiska situationer intresserade åskådaren själv finna.

 

 

  

.Il
I J

M" Dråpliy humoresli! W

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7"-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl.,6-10 e.-m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre. I

Nytt program Måndagen den 19 Sept.

Eskilstuna, Tru-Arla). Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain