#1640: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

ill lm

 

 

 

:1

M- Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "W

Kinemalngrat-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

vid pianot; PRO rus Ä sL UND.

Program fr. o. m. 19 t. o. m. 21 September.

 

 

li.

 

Ny serie-.-

1. Från. det soliga Jtalien.

Pontinska kärren äga stor ryktbarhet. De äro belägna uti italienska provinsen Roma och
sträcka sig i en längd av 45 km. och en bredd av 15 km. För att hålla- träsken torra äro ka-
naler anlagda. På området beta hjordar av nötkreatur, hästar och buffeloxar. Befolkningen
är fåtalig och trakten osund. Vackra scenarier bjudas dock främlingen och herdelivet på kärr-
området är av stort intresse.

Ny serie.

 

2. Spansk! militär-liv.

Livliga, omväxlande krigsbilder.

Det är rörliga, intressanta bilder, som här upprullas för åskådaren. Spansk militär av olika
vapenslag, iklädd vackra uniformer och anförd av ståtliga officerare, äro på marsch, leka krig,
leva lägerliv o. s. v. Man får åse en rekrytering i Madrid, man ser konung Alfonso, säker
och trygg å en eldig springare, i spetsen för generalstaben, trupperna svära fanan trohet, var-
efter en efter en kyssa fanan, o. s. v Och slutligen defilerar armén förbi den kungliga tribu-
nen, där drottning Ena och hennes barn hälsa trupperna.

Det ligger någonting friskt och hurtigt över dessa bilder, vilka böra ses av var och en
som intresserar sig för militär- och friluftsliv.

Under Spaniens sol.

 

Storartad dramatisk nyhetl

.fl-ll: alfa.

Drama från Judalandet.
Etler Jean Raciues skådespel iscensatt av Michel Carre.

 

 

Skådespelare :
Athalia.......--.-..-i,--..-.-. lele Delvair.
Overstepresten .......... ., Mr de Max.

Athalia, judarnas drottning, har uppstigit på tronen efter att ha låtit mörda 42 prinsar
av sin ätt. Den grymma drottningen trodde, att hon utrotat alla som kunde göra anspråk på
tronen, men en liten prins Joas, hade räddats av Josabeth, översteprästens maka, som i hemlig-
het uppfostrade honom i Jerusalems tempel.

I åratal hade Athalia härskat med järnhand, och det judiska folket anropade Jehovah att
han måtte befria detsamma från hennes tyranni och giva det en Davids son till konung.

Drottningen känner, att hennes stund är kommen; den allsmäktiges hämnd kan hon ej
längre undgå. Hon rasar mot denna makt, som hon ej kan undgå, och Baels präster kunna
föga trösta henne. ,
"I Josabeth har nu röjt sin hemlighet och översteprästen för fram den unge prinsen inför
folket, som i honom hyllar sin blivande konung. Aven en av drottningens främste hövitsmän,
Abner, deltager i denna hyllning. I sitt palats ser Athalia i en syn dels sina offer, dels den
levande tronarvingen. Hon skyndar till templet, men drives ut från det helga rummet av
översteprästen. Förbittrad för hon ut sina trupper till storms mot helgedomen, men möter
oväntat motstånd av Guds egna stridsmän. Snart är hennes saga slut och den. unge Joas
hyllas som judarnas konung. -

b I." Utmärkt iscensälfning. - innemalografi i färger. "w

 

 

 

l...-

 

 

l

 

[ill-

J

Aktuell nyhet för dagen.I

Bryssel.

Bilder av egen tillverkning från världsutställningens stad.

Staden Bryssel har denna sommar levat på allas läppar med anledning av den stora
världsutställning, som där pågått och pågår, trots en förhärjande eldsvåda för en kort tid se-
dan. Bryssel, Belgiens huvudstad, är, frånsett utställningen, av största intresse, och de rörliga
gatubilder, som där bjudas, äro nöjsamma nog.

Våra bilder visa bl. a.:

Justitiepalatset (byggnaden kostar 60,000,000 kr.)

Kungliga slottet.

Botaniska trädgården.

Gare du Nord (järnvägsstationen och platsen utanför).

Blomstercorso.

Cinquantenaire (monumentet uppfört till 50-årsminnet av Belgiens självständighet).
La Grande Place (rådhuset m. fl. byggnader från 1600-talet).

La Bource (trafiken utanför börsen).

La Pla de Brouchére.

Le Boulevard Auspoch.

Färsumma ej att se våra dagars Bryssel.

 

[-1
L-I

 

[Il

i 5. .Den uppdragna klockan.

Dråplig humoresk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LI;1

när: till ändring av pmgrammef förbehålles.

Ii]

TlDERNA: Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.j

PRISERNA: lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn respll25 och 15 öre.
50 öre.
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Torsdagen den 22 Sept.

Reserverad plats
Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

Eskilstuna, Tn-AfB. Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain