#1637: Svenska Biografteatern

Templarordens stora eleganta
se hörsal, Kungsgatan 36 se

 

 

   

Kinemaingrai-Färevisninnar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

EE" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. W

vid pianot: PROTUS Å sL UND.

Program fr. o. m. 29 September. t. o. m. 2 Oktober.
I I

 

 

 

w lit-att iiirväxla-nred. annan bild av snarlikt namn. 038.!

Til. K. Sd uldeumsrega ta.

Från sommarens stora kappseglingar utanför Göteborg och Marstrand.
Egen fotografering.

 

Om någonsin en bildserie har förutsättning att intressera, torde det vara en sådan från
Gr. K. S. S:s storslagna jubileumsregatta i sommar utanför Göteborg och Marstrand. Den rör-
liga tavla, som under ett tiotal dagar utvecklades på. våra fjordar, skall snart förgätas, och
litet var - seglare som allmänheten i övrigt - skall med nöje och glatt igenkännande se
bilder upprullas från dessa internationellaseglardagar, vartill norden ännu aldrig sett motsvarighet.

Vi återse det Haggsmyckade Långedrag, utanför vilket den stora eskadern bereder sig till
dagens kappsegling. Segel hissas, förtöjningar lossas och båtarna sticka en efter annan ut på.
Elfsborgsfjorden. Startskottet gär ombord på prisdomarefartyget. Det blixtrar, till, och man
väntar nästan att få. höra dänet från kanonen. I nästa ögonblick se vi båtarna starta, en syn,
som ofta .upprepas under de många seglaredagarna. Här och var hälsa vi igenkännande på.
någon av de ståtliga jakterna, naturligtvis först och främst våra egna, uEllen", (tMinonnaft,
uSkagerack", för att taga några båtnamn ur högen. Vi försättas till Rossbädan, vi ligga och
driva i Lilla Kalfsund i stilla blek, vi återse det festsmyckade Marstrand och den stora kapp-
seglingen på. fjorden därutanför o. s. v. Sist men icke minst av intresse är visiten ombord på.
prisdomarefartyget HSkagul", där prins Vilhelm, prinsessan Maria, sällskapets styrelse och pris-

" domarna med livligt intresse synas följa seglingar-na.

En bild som alla skola se.

.. ner annan normala,

 

 

Herr Meyer erbjuder oss ett utomordentligt medel att återvinna den förlorade ungdoms-
kraften. Han finner köpare i mängd därtill. OcksåJ en gammal gumma lägger sig till med

den uudergörande drycken. Hon hinner knappast föra den till sina läppar, förrän den ung-
domliga kraften sjuder inom henne. Hittills har hon förtjänat sitt bröd med att mödosamt
knoga sig fram med en skottkärra. Nu blir det fart på. kärran, som aldrig sett sin like. Allt,
som kommer i vägen för kärran, ryckes med. Varje sammanstötning bildar en liten epistel
för sig själv, däri de minsta biomständigheter spela sin roll.

Verklig komisk och sund humor försätta äskädarna till denna bild i den muntraste
sinnesstämning. -

 

 

 

L: Äter en storslagen nyhet från Amerikan Biograph. -vv--h-
Newyorks förnämsta artister medverka.

i  är e" all lycka

Spännande drama ur de sociala motsatsernas Värld.

 

Den fagra torpflickan Märta och hennes moder stå. utanför slottets port, och den förra
betraktar avundsamt all härlighet där inne. Så kommer slottsherrns dotter, den sköna men
högdragna Laura, ut genom porten för att bege sig till fästmannen, baron von Kzs, hem. De
båda flickorna mötas ett ögonblick.

Märta blir sedan den raske Riokards trolovade.

Tio är senare. Båda paren äro gifta; det rika har en iiicka, Märta och Rickard en gosse
och en flicka. Baronen har ledsnat på. sin fru och snart ser man honom lämna hustru och
barn, sedan han iett kallt brev till hustrun meddelat anledningen. Baronessan ser snart sin
sorg ökas med att den älskade dottern skördas av liemannen, och hon stär där olycklig och
förtvivlad med sina rikedomar.

Men i den torftiga kojan, Rickards och Märtas hem, bor lyckan trots umbäranden och
strävsamt arbete. Kontrasten mellan de bäda hemmen är i detta hänseende lika skarp som
beträffande det yttre.

Ett lärorikt, ypperligt utfört stycke.

 

 

.. e En dag i Constantine.

Pittoreska bilder från norra Afrika.

 

 

 

 

 

 

.. lelnnan i lejnnbnren.

He jdundrande roligt nummer.

Lehman har äter , en gång blivit kär, nu i en lejontämjares fru. Hans glödande kärlek
blir dock snart upptäckt av den bälde lejontämjaren och denne hämnas pä det förskräckligaste
sätt, genom att kasta Lehman in bland en flock lejon. Och hur Lehman sedan klarar situa-
tionen, ja, det är just det roliga.

En av de bästa komiska bilder som utkommit.
.-

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

TIDERNA: Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och
helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. rn. " i

PRISERNA! lista plats 35 öre, Zidra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad plats
K 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars barn- och
familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Flytt program Måndagen den 3 Oktober.

Eskilstuna ,Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain