#1634: Svenska Biografteatern

Kinematuuraf-Färevisningar I

givas dagligen efter utsökta och gedlgna program.

EG" Alltid absolut de senaste nyheterna å området. "w
vid pianot.- PRo :rus Å sL UND.

Program fr. o. m. 10 t. o. m. 12 Oktober.

 

Expressnyhei anländ från Paris i dag.

 

 1- ranska och ryska miiiiär..
i manövrerna 7.970.

Sensafionell bildserie över de ivci stormakfernas senasfe stora
hösfmanöver. I

Genom ett alldeles nytt system framvisas de franska och tyska krig-sövningarna samtidigt.
Franskt och tyskt infanteri och kavalleri. -- Framåtl -- Utländska sändebud. al Kul-

" sprutor. -- Anfall, franskt och tyskt. -- Franskt kav-alleri, tyskt infanteri. - Det- tyska in-
fanteriet rycker fram. - Vila. - Station för trådlös telegrafering. - Krigsministern, General
Michel, chef för manövern. -- Skiljedomstol. -- Aeroplanen i krigstjänst.

I." Intressanta militärhilder. I."

 

 

.7f ansåg-1.11.. i i . Konsifilm.

, .O f .u u f fid 2
2. .ln iei ar som van i ans i er .
Befagande vacker kärleksidyll.- I
fmors ro!! uiföres av c.Cilla Schijer vid Sarah Bernhardi-feafem i Paris.

Det är den evigt unga sagan om två människobarn, som träffats av kärleksgudens pil.
Men han är fattig och hon den rike bondens dotter. Med hån blir han avvisad. Då låter
Amor minnen från ungdomstiden dyka upp .i den gamles hjärta. Bevekt för denne, så de unga
samman, och under gamman står bröllopet. Liten Amor är själv marskalk, och med rosor strör
han de lyckliges nya hem. Hans värv är här förbi, och skälmsk smyger han sig bort på tå...

1. "Jag är Amor, jaga.

2. Kärleksgudens morgonbad.
Genom doftande lunder.
Två människobarn.

Pilen har träffat.

Hos den rike bonden.
Slocknat hopp.

Amor hjälper.

9. Minnen från svunna ungdomsdar.

10. Den gamlespvälsignelse.

11. Amors kärlek-svisa.

12. Och bröllopet stod i fröjd.

13. Kärleksguden själv som marskalk.
14. Till det nya hemmet.

15. I iblomstergård.

16. Och näktergalen sjöng och lyckan log...

åäöåäéöäädä)

909959le

 

 

;. Från ön JVic-fjorka.

Majorka, den största av Baleariska öarna i Medelhavet öster om spanska kusten, har yppig
vegetation och utmärker sig för en säregen naturskönhet. Ön är bergig med branta kuster,
men fruktbar; bl. a."frambringar den vin, sydfrukter etc. i stor myckenhet.

Vi närma oss ön sjövägen under en trollsk sydländsk gryning och landstigaihuvudstaden
Palma, som har ett synnerligen pittoreskt läge vid öns sydvästra kust. Vi göra en intressant
vandring i staden och fortsätta därefter till Pareys vattenfall inne på ön, dit vi kommaå vägar,
som slingra sig fram mellan höga, vilda bergväggar. Så besöka vi Artesgrottorna, varefter vi
återvända till kusten och ut på havet, varifrån vi ha en charmant utsikt över denhöga, otill-
gängliga strandklipporna.

Jnfressania scenarier.

 

 

.. jo ckeyen.

EH kärleksdrama ur verkligheten. I f

Den unga grevesonen har utan sina föräldrars vetskap i hemlighet gift sig med en ung,
vacker arbetaredotter, och de båda unga njuta i fulla drag av sin kärlek och lycka. Så ofta
det är honom möjligt vistas greven hos sin hustru. En dag, då han återvänder till hemmet
från ett dylikt besök, mötes han av hårda ord och bistra miner. i

Hans stolta-föräldrar läser en skandalnotis i en tidning om det hemliga äktenskapet. Det
blir enl familjescen men den unge mannen vägrar att skilja sig från hustrun och det blir bryt-
ning med föräldrarna. - De unga äga- nu helt varandra, men fattigdom och sjukdom gör in-
steg i det torftiga hemmet. En dag får den förtvivlade äkta mannenpå en affisch läsa om
en hästkapplöpning och varande skicklig ryttare beslutar han att bli jockey för att skaffa me-
del till sig och de sina. -- Han blir antagen. Snart är den stora kapplöpningsdagen inne och
iförd sin prydliga dräkt lämnar han hemmet. På kapplöpningsbanan igenkänner den gamle
greven, som är bland åskådarna, till sin stora grämelse sonen bland kapplöpningsdeltagarna.

Under det vilda loppet störtar den unge jockeyens häst vid ett hinder och ryttaren blir
liggande orörlig på marken. Folk störtar till och den skadade blir i hast bortförd från plat-
sen av de-n gamle greven, som vid sonens fall glömmer allt annat.

, I sina föräldrars hem får den skadade nödig vård och här hälsas också den förskjutna
sondotternvälkommen. Det hela slutar med försoning och glädje.

M" En gripande bild. "w

 

 

 

TIDERNAI Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och hel

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

...En ridiur på axe.

Det firas bröllop under glädje och gamman, men golvet, varpå bröllopsgästerna svänga
om, är dåligt, och ett tu tre ramlar hela sällskapet ned - i en ladugård inunder. Bruden
hamnar på en vildsint oxe och får göra en ridtur på denna över fält och på gator, som läm-
nar intet övrigt att önska i hastighet och munterhet.

,

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

helgdagar kl. 1-5 och 6-10 e. m.

 

gdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och

Reserverad plats

50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. låö och 3-5 e. m. populära 2 timmars barn- och

familjeföreställningar, barn 10 öre, äldre 25 öre.

Nytt. programb Torsdagen den 13 Oktober.

Eskilstuna ,Tr.-A.-B. Folket 1910

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1910
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain