#1626: Svenska Biografteatern

Svenska Biografteatern.

4 E :Yavefs ojjfer. En

Fran krike i so rg. w
Gripande bilder från den hemska Liberté-katastrofen i TOuloI
varvid öyer 300 människor omkommo och hundradetals sårades,

visas från och med i ajfon ä

Svenska uS

Eskiiséuna, Täcken-Am. Folket, 1911..

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1911
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain