#1622: Svenska Biografteatern

.öl-nia"me

SvenskaBufaf-umm.

     

  Långfreuayen f

i" - I i

I .

.Iesu födelse.
Jungfru Marias bebädelsei-

Den heliga familjens ankomst tilly Betlehenl.1

Betlehemsstjärnan.
De vise männen , följa. stjärnan.

Kristi födelse och de vise männens tillbedjan.

Jesu barndom.

Bet].elie1nsmorden.
Flykten till Egypten.
Den helig-u1 familjen i Nezeret.
Jesus lär i templet vid tolv års ålder.
Jesu dop. f
Jesu underverk.
Bröllopet i Kane..
Maria Magdelena vid Jesu fötter.
J esus och den samaritanska kvinnan.
Jesus uppväcker Jairii (lotter.
Jesus går på vattnet.

16.
17.
18v

19.
20. 1
21. i
22.y
23.
24.
25.
26.
27.
28.-
.29.
30.
31.
32.


Passionsskå-:diespelen i Uberammeruau

 

1,

Det underbara fiekafäng-et.

Jesus uppväcker Lam-rus.
Jesu förklaring.
Jesu lidande mh död.

Jesu intåg i Jerusalem. 1
Jesus utdriver månglarne ur templet.

1 Nattvarden.

Jesus i örte-gården.

Jesus infölI Kaifas.

Petrus förnekar Mästaren.
Jesus gisslas och törnekrönes.
Jesus inför Pilatus.

Jesus visas för folket.
Jesus dignar under korset.
Korsfästelsen. "I
Newdta-.gandet från korset.
Nedläggandet i graven.
Uppständelsen. f

Jesu liimmelsfärcl.

 

 

oss. Å" ven för 

l

r

TIDER: - 132,. 2-å-3, 3,4, 4-5 Samt 6-7, 7-81, 8-9, 9-10 e. m.

1

Y Priser de vanliga.

 

Eskilstuna, Tryckeri-Afa Folket, 19,14,

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain