#1621: Svenska Biografteatern

svnsn nunnnnnn.

Nu har det så mycket eiterirågade. dramat kommit. i

 

 

 

Världens dyraste film

2-timmars-skådespelet

I I I v u I
Mästerligt, historiskt drama i 5 akter. i .

Iscensattning Cines Theater-Aktien-Ges, Rom,
samma Birma som på sin tid utgav den stora Succes-iilmen

Quo vADls. .un

UPERSONER;

 

Kleopatra, Egyptens drottning; ............................................. 4. I. Terribilli-Gonzales ,
Octavia. Antonius gemål . , , 4 . . i . . . . . . . 4 . i i . . . .  . . . . . . , . . . . . . . . , . . , . . 4 . . i .. E. Lenard l
Hagar, slavinna ................................................................  M. di Marcio
Octavius, triumvir ............................................................. .4 I. Lupi

Marcus Antonius .................................................................. .. A. Novelli

Akt I. Marcus Antonius i Egypten. Akt II. Slavinnans kärlek. Akt III. Rom förklarar Marcus
Antonius krig. Akt IV. Kriget i Egypten. Akt V. Vae victis - Ve de besegrade.

Fullständig beskrivning finnes i kassan att tillgå.
Hittills största succés, större än "Ouo Vadis".

Uppföranderatten för Sverge ar inköpt av A.-B. Svenska Biograf-Teatern. Stockholm,
för den enormt höga summan , - -

WD" 40,000 Kronor. W

Ensamt Palats-Teatret i Köpenhamn betalar 18,000 Kronor i hyra för nlrnen.
Uppföranderatten för London är betald med 265,000 Kronor.
Föreställningar med denna film äro besöktay i Stockholm a Odéon av över 52,000
personer - men i Berlin av cirka 500,000 personer.

Icke för barn!

Föreställningar varje afton kl. 6 och 8 e. m.
Biljettpriserna äro: 50 och 35 ÖPB.

svnsn nnnnnnn.

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket, 1914

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1914
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain