#1620: Svenska Biografteatern

Kinematngrat-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program. i

 

.-:.= Alltid absolut de senaste nyheterna å området. -.-.

i Program fr. o. m. den 24 Nov.

i Ett besöki Genua.

 

 

.b

 

Italiens största sjöstad.

-- En särdeles vacker naturbild.

 

 

i :i Stenmården.

I Intressant bildserie ur det lilla djurets liv.

 

 

 Hans liv.

Drama från Lubin.

  
  
  
    

Ut i världen .för att vinna rikedom så. är den unge-mannens lösen när han en dag tager
farväl av sin käresta och sin mor. Och allt gär honom väl, framgåLgen möter honom, men
han glämmer sitt gamla liv, glömmer att där hemma väntar honom en gammal mor och en
trolova .

Festens vågor gå. högt i stora världen, då på. en maskeradtillställning kommer en gam-
mal kvinna oeh ber honom om hjälp. Han ger henne pengar, då. falla .hans blickar på. kvin-
nans skrumpna händer och för hans sinne står minnen från.barndrental-ieninaetg Det, är..
se derns-ehandehanrserrecir  "i i     
i ilande fart bär det åter mot hemmet. Och i moderns armar känner han den riktiga lyckan
lysa mot sig. I I

  

 

 

i -. Expressbilder från

 

" senaste Skäneresa.

MäInspektion av trupperna på Ljungbyhed.

 

 

Roande Edison-Lustspel. i

ning kommer hon att plågas ätskilligt. Men vid supén passar hon på. tillfället och tar oför-
märkt av sig skon en stund. Men det är då. för förargligt, under supén tappar hon bort skon
och när de andra resa sig söker hon oförmärkt smyga sig till en stol. Det lyckas henne men
stor- är kavaljerernas förvåningynär de finna att hon som annars sä gerna vill dansa nu inte
tycks Ialls livad därför. I i

Emellertid har en annan kavaljer funnit skon och funnitä den förtjusande. Han beslutar
söka reda på vem den tillhör och det är en viktig stund för honom under sökandet. Slutligen
finner han flickan, menyhon vill absolut inte visa fram sin fot och nekar energiskt. Men med
en smula list lyckas han isitt föreliavande och den moderna askungenA är upptäckt, kanske
hon som i sagan får sin prins . . .

 

 

i ll-lll.

.Naturligtvis vill hon ha såJ små. skor som möjligt och följden blir att under en tillställ-
I
Q

 

 

Ii" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I
, . bo

llllSl Vill uinnul lir Prulus llsluml. 088.1! .

Tiderna bliva tills4 vidare:

Vardagar kl. I7--10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. " i

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.. Reserverad-
plats 50 öre. Sön- och helgdagar .mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

w Även fillåiei för barn. 

 

- Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain