#1618: Svenska Biografteatern

G: Kinematngrat-Färevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

-.-.-.= Alltid absolut de senaste-nyheterna å området.

 Program fr. o. m. den 17 Nov. I
I "=-==.I

I bg Aktnell nyhet! I i 0- H
i lnlressnnnvyer "insulin
[Buluuriens huvunslmll iusl nu.

i Naturbild. :T

 

 

 

"f hemlighet

Ett dystert förflutet. " - Skådespel i en akt.

038.! Den utomordentligt tilltalande och skickligt gjorda-isoensättningen.

 

 

Den store tinansmannens son har fört ett kanske väl högt liv och då han ännu en gång
ber sin far om hjälp att täcka en ny spelskuld, får han ett obevekligt nej till svar. Samma
dags natt inträffar dock en sällsam händelse. Omedelbart före sonens hemkomst har en tjuv
brutit sig in i villan och sonen blir av sin far misstänkt för stöld.

- Ja, men far, jag kom ju in just nu, förklarade han; ingenting rnbbar dock den stränga
faderns tro, varför sonen utan förbarmande bortföres från hemmet.

Det är en mörk, kall höstkväll några år efteråt. Den ensamme mannen sitter framför
den öppna spiseln och stirrar in i de glimrande glöden. Han anförtror sin gamle trotjänare,

Khovmästaren, sina mörka minnen om en natt för längesedan.y i H i i 
    Vi i   Vi  "

en tung suck.

Emellertid har hunger-n drivit hem sonen; han söker nu mitt i natten upp den gamle
hovmästaren, som förser honom med litet mat. Innan den olyckliga unge mannen för alltid
lämnar sin fars hus, beveker han tjänaren att föra honom in till faderns sovrum; ännu en
sista gång vill han. se sin far. .

-Emellertid väckas fadern av något ofrivilligt buller och blixtsnabbt rycker han upp en
pistol. Ett skott hörs i natten. Då. ljuset tändes ligger hovmästaren dödligt sårad på golvet.

Nu gör den gamle sin bekännelse. Den minnesrika natten, då. sonen jagades ut ur hem-
met, var han oskyldig. Tjufven var ej nådig herrns son utan hans egen hovmästares son. I
nästa ögonblick ligga far och son i varandras armar. I

   

 

Vitagrapbnybet!

 Flickan nell miliunerln;

Storartat skåddspel.

I vildmarken dör den gamle guldgrävaren och lämnar åt sin unga dotter en kolossal
förmögenhet. Den unga flickan tages om hand av släktingar och införes i sällskapslivet, där
hon väcker Vfullkomlig sensation genom sitt uppträda-nde. Det är emellertid en ung köpman
som redan från början tycker om den friska och käcka flickan och de bliva från början syn-

i nerligen goda vänner. F "

Men även en annan har kastat sina ögon på. "guldfågeln" och när han avvisas beslutar
han sig för att ruinera den andre. Hang planer äro nära att lyckas, men tack vare guldgrä-
Vvardotterns mellankomst korsas hans planer och flickan får den hon älskar.

 

 

é Klockfabrikation.

 lnstruktiv serie. -h:-

 

 

HEssELBY!

Kameraindiskretioner och andra glada minnenbfrån det mång-
omtalade Hesselby strandbad.

Ny serie. i
Bland badande ungdomar. i  Nöjen ooh lekar.

Några skönheter från stranden. Boston på dansbanan, "innan ukasen kom till".

. Ett ibland säsongens. Enaste kinodramer är obestridligt i
"The Vitagraphs" senaste skådespel:

 

 

I
I." Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

litt! Vit llinnl Hr Prulus Iislunll. 088.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e: m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. in., Sön- och helgdagar.
kl. 1-5 och -6-10 e. m.

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

"W ven fillåfei för bam. 

Eskilstuna, irryckermktiebolaget Folket, 1913. "

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain