#1615: Svenska Biografteatern

Iomplmns stora eleganta
 Kungsgatan 36

 

 

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

o..-== Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Programgfr. o. m. den 9 Febr.

 

 

 

 

Senast utkomna

 

Vecko-Journalen.

lnnehållande som, alltid veckans allra bästa nyheter.

 

 

En aktuell minneskinograii från svenska bragder i Tyskland.

Inviuninuen av svenska minnesslenen i
Burnhiiils lyrlmlly lulnniiir ILillan]

I Söndagen den 7 December, ICO-årsdagen av Kronprinsens
Husarregementes lysande seger över danskar och fransmän.

Ur filmens innehåll:

De svenska deltagarna ur Kronprinsens Husarregemente. -- Ombord på ångaren "Öre-
sunda. - Lunchen i Segeberg. - Den svenska minnesstenens avtäckning. -- Kransarna ned-
läggas. --- Svenskarna på återfärd: i Kiel samt ankomsten till Malmö.

 

 

Bum nur en nu marin.  

Skämtnyhet från G A U M O NT med dess yngste skådespelare,
den 6-årige Bubi i huvudrollen.

 

 

 

 

Ett markant filmsd rama.

H    smal na nmnleiun. - 

 

 

i Ett e   -f r
OBSJ Den framstående och skickligt gjorda regien.

Det är en gammal anglosachsisk slottssägen, som den berömd-a filmsofficinen Edison dra-
matiserat för filmen.

Den berömd-e kemisten och hans unga hustru bebo för närvarande det gamla slottet.
Esomoftast vet betjäningen berätta om ett mystiskt spöke, som vid vissa tider uppenbarar sigl
på slottet. Naturligtvis skrattar slottsågaren åt alltsammans. Men sent en afton visar sig det
mystiska fantomet i doktorns laboratorium; det är under några ögonblicks vila under arbetet.

Fantomet berättar ett drama på Granleighs slott för 300 år sedan: Markis Cospari för-
älskade sig i den dåvarande slottsherrens gemål och vid ett nattligt besök hos henne över-
raskas de av den äkta mannen. En strid blir följden och offret är ingen annan än - hustrun.
För att sona sitt brott gick markisen i kloster. Den gudfruktige biktfadern har blott ett
trösteord att andraga åt den ångerfulle: "Du måste rädda någon människosjäl, om du vill bli
frälst själv". I

Fantomet försvinner, men dess lärdom förklingade ohörd. Det var en lärdom, ty kemi-
stens egen hustru står i beredskap att fly med en annan.

En sista gång visar. sig ånyo det mystiska spöket och tillgriper då sista utvägen för att
återförena de båda makarna. En explosion inträffar ilaboratoriet, i samma ögonblick, som
unga frun tänker lämna slottet.

Hustrun rusar till. Fantomet ihar fyllt sin mission. Kärleken återförenade makarna Och
äntligen får den irrande skuggan ro.

 

 

llriuisklr ni "Siinerns rn"

med Annams soldater i fält och lek.

, Fängslande bilder från den på bottre Indien belägna provinsen Annam, det är uttytt
"Söderns roa - vilken numera med sina mer än 6 miljoner invånare står under franskt pro-
tektorat och fransk kulturpåverkning. i v

Av särskilt intresse är att se hur svensk gymnastik också här i fjärran vunnit insteg, om
den också ej får det glansfulla utförande vi äro vana vid.

 

 

 

Dagens stora nyhet!

Bondetåget.

Den bästa och utförligaste Elm som tagits.

 

 

 

 

 

 

Senaste skämtnyhetl

Lens kärleksvii-

l titelrollen:

Gamonts kände lustspelsskådespelare M. Leonce Perret.

 

 

 

 

 

lf" Rätt till ändring av programmet förbehålles. ..-

lIBS.! Vill nianul Hr Prulus llsluml. 038.!

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. " i

PRISERNA: lista plats. 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

W Även tillåtet för bam. W

, Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget VFolket, 1914.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain