#1612: Svenska Biografteatern

Kinemalugral-Förevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

Alltid absolut de senaste nyheterna å Området-

 

 

Program fr. o. m. den 22 Sept.

 

 

i Med hlixlläg runt jorden.

Den senaste journalen

Utomlandskrönika.

 

 

Pyrenéerna.

Härlig kolorerad stereoskopisk bild.

En tur med den elektriska järnvägen från Villefrandre-Vernet-Les Bains tilly

Bourg-Madame.

 

 

Indiandrama i 2 akter.

Det mest storslagna indiandrama som
någonsin utkommit.

l-H-H-l
.wF-N?

.wwr-L

H W.
passage

2l-A
iP-

wl-Li-Li-Li-w-A
9599051991

21.

22.

I.
Krogvärden och hans dotter.
Ett uppträda på värdshuset.

Krogvärdens dotter Irene är byns skol-

lärarinna.k

I skogen.

Löjtnant Palmer.

De båda unga.

I skolan.

Skolinspektion.

"Krogvärdens dotter är inte lämplig att
undervisa vara barn".

Avskedad.

Hos kommendanten på. fortet.

"Krogvärden Werner säljer brännvin till
indianerna".

"Kan Ni finna tillräckliga bevis, avske-
das han och krogen stänges".

Far och dotter.

Arresteringen.

Werner visas bort från trakten.

Hämndlysten. i

"Jag går ut för att göra inköp".

Eldvattnet. i

Werner upphetsar indianerna mot ny-
byggarna. De skola angripa fortet och
han lgvar att locka bort soldaterna.

Han överenskommer en plan med indi-
anerna. i

 

 

 -- f w i -

När ievölvörn är" fraiiime.

.Å ngn Å

" II.

I iortet.
Han berättar

 
 
  

att indianerna-:äro- v.på lj  4

 

s

Indianerna.

Irene får se krigarne.

Hon skyndar att varna nybyggarne och
föra barnen till forte-t.

Fruktlösa efterforskningar.

Bland bergen.

Indianerna bryta upp.

Werner får Irenes meddelande.

Han skyndar till soldaterna.

Meddelandet i sista stund.

Striden.

I-Ijältedöden.

På slagfältet.

Seger.

Löjtnant Palmer och Irene.

I fortet.

Kommendanten anbefaller Irenes far till
en medalj.

Nödlögnen.

De båda unga.

Förenade.

 

 

 

 

Grand Nalinna

Årets näst Derby- och Calcluttaracern största i världen.

Den mest spännande och aventyrliga, avriden under de svåraste förutsättningar över de
mest halsbrytande hinder. i .
Under det för 2 år sedan av 38 startande endast 1 nådde målet, lyckades denna gångw
av 26 startande 3 helskinnade passera de svindlande höga hindren, hackar, koppelrack och
gravar.
Segraren, Covertcoat, mottager, som bekant, ett

En mängd svåra olycksfall förekomma, vilka upptagits på filmen.

I sleeple nhase.

Årets stora clou på kapplöpningarnas område.

storartat penningpris.

 

 

Huru murargesällerna ma sig.

Ett av säsongens bästa franska skämtnummer.

 

 

 

 

W" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "u

mlsl vill min lir Prmus llslunn. min

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 c. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön-roch helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

 plats 50 öre.

Sön- och helgdagar mellan kl; 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. i

 

 

0jägaren tillåter för barn. W

Eskilstuna, Tryckeriaktiebolaget Folket, 1918.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain