#1611: Svenska Biografteatern

1:-: Kinemalugral-Fiirevisningar 4-

, givas dagligen efter-utsökta och gedigna program.

 

VI------ Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

h Program fr. o. rn. den 27 Januari. ,
f I , . i - 1 . Q x

.vRevy över Veckans Nyheter;

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller verklig-
hetskinematogralier från olika delar av världen.

 

 

Den bästa Tipps.

Komiskt. --T-- -

 

 

 

Spännande! i . - Sensahonehd
Häpnadsväckande"ngheh

llelslulnaeruphnel

Ett spännande äventyrsdrama från Engelska marinen.

 

 

Löjtnant Rose har gjort en utmärkt uppfinning bestående av ett aeroplan, som kan sty-
ras medelst trådlös Velektricitetsöverföring. Han sänder sin betjånt till amiralitetet med en
underrättelse om uppfinningen men denne överköres på vågen och ett par spioner komma över
brevet och besluta bem-äktiga sig apparaten. k k

På amiralens bal lovar Rose dennes dotter att visa henne och en väninna modellen, och
vi se hur apparaten därvid flyger omkring, styrd av en osynlig hand. . ,

Emellertid anmäles två. herrar från amiralitetet, för vilka Rose visar modellen. Plötsligen
inkalla dessa några sluskar, som bemäktiga sig Rose, bakbinda honom och flickorna och föra
dem ombord på ett fartyg. aHerrarne från amiralitetet" voro spionerna.

Når dessa sedan ro till land för att håmta apparaten, lyckas fångarna frigöra sig och
Rose simmar till ett fartyg bredvid, som har trådlös telegraf och telegraferar till dockan, och
snart år manskap på våg till deras undsåttning, Spionerna ily nu i en båt men nedskjutas
från de på stranden uppställda soldaterna. . I

Fångarna befrias och-Rose erhåller som belöning för sin bragd amiralens dotter.

i Ett ytterst underhållande, raskt spelat äventyrsåramaf

 

 

 

 

Sisla nghel irån Paris! = Sisla nyhel lrån Paris!

APJA KT.

I." Särdeles intressant och storslagen bildserie. .u i

, PER scAR A.

EE" Storslagna naturscenerier från det vackra Persona-U I. q .i I -

 

 

 

 

 

 

i. Lille Fritz, på skolbänken.

efter en mängd galna puts slutligen räddarjig undan det förhatliga
tvånget genom att låtsas vara sömngångare.

" - i f . I I W I vI
W Programmet även lillålel lör barn. W

IF Rätt till ändring av programmet förbehålles. .-
T idel-ha bliva Ilflls Vidare: V i . q
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 we. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-410 e.1 m. k

PRISERNA: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. .m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket 1913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain