#1600: Svenska Biografteatern

...-:-= Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

i " -

 
   
 

l följer honom hem, men där i sällskapslivet vänder man henne ryggen. En dag ser mannen

 

 

 

templmrdens stora eleganta
 Kungsgatan 36

 

 

 

"Klnemalngral-Förevisningar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Program fr. o. m. den 8 Februari.

llevy över Veckans Nylnln.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklig-
hetskinematogratier från olika delar av världen.

 

 

 

 

"i

 

 

 

 

L..-

En itunes uunlevelser. .

Trött pä societetslivet beslutar han tillsammans med en " " " "

.I u O u I I van begiva s1 ut 1 skogen och
jaga. Och dar patraHar han en lndianska och mellan de två. blomstra snaåiåft kärlekcil. Hon
hur hon behandlas-och tillsammans med hustrun och vännen vänder han det vråncfsinta sam-
hallet ryggen, och 1 vildmarken blomstrar deras kärlek som förr. b i

 

 

 

 

W Il sistaler stund

" Den viteu hästen.

Starkt spännande indian- och nybyggaredrama.

 

   

i
I

 

 

 

   
 

i Berliner hulllv- vill wanna.  

  

.1-mendanten, förrän idianerna äro framme.

avf:LKonzunein-.Lantoui .i i Vunna., -Å ...W r ,. i.  .tf-"f  
planera ett överfall på de vite och att han bör vara pä sin vakt. Den unge käcke Dick får
överbringa skrivelsen, ett farligt företag, då indianerna fått nys om budskapet ochsignalera
till" varandra om DicksV färd. - i i 1- . --  f i . , - . i
Det blir en vådlig ritt, men aSnöbollenu, över-stans häst är ett underbart djur, som bl. a.
väcker ryttaren, när han insomnat och bär honom över djupa floder och svåra pass. I
När Dick kommer till överste Bartens blockhus, äro indianerna hack i häl och han får

knappt tid att sticka en biljett under betslet på "Snöloollf och skicka iväg honom till kom-

.ey-A.

  

Och nu vidtar en belägring och en kamp, som i storslagenhet och spänning saknar full-
komligt motstycke inom indianstridernas historia. v

Det slutar. med att hjälpen kommer i sista stund, sedan Dick svårt särats, och att Dick
får överstens dotter för sin bragd. i

I en förtjusande slutscen se vi

"Snöbollfå

de unga med allas verklige räddare, den ädle rashästen

Ett sällsynt spännande vildmarksdrama.

 

 

 

Ef Pikant nyhet. 1!

Pikanta scenarier från den berömda badorten. Trots förbud att där fotografera har det
dock lyckats fotografen fä en serie charmanta bilder från platsen.

Anon-sr .é

Detektiv-Eleianten.

Ett glatt och roande lustspel.

 

 

 

 

August är förälskad i den vackra fröken Ella, som emellertid bor hos sin gamle grälsjuke
enkel, vilken vakar strängtöver henne och icke tillåter att någon herre närmar sig henne.

Men när onkel sover sin middagssörnn, Vägar August sig dit, och de unga lova varandra
evig- trohet.

Men August tycker det blir outhärdligt i längden att blott få träffa sin älskade då
onkel sover och han fattar planen att bortföra henne.

Han skriver ett brev till sin tillbedda och smyger sig bort till deras vanliga mötesplats.
Här ser han en gestalt sitta under en parasoll och i den tron, att det är Ella, kastar han för-
siktigt brevet i den sovandes knä. Olyckligtvis är det emellertid onkeln, som satt sig att Åvila
under parasollen och som vaknar just dä August kastar brevet till honom.

 

 

I..
ng- Programmet även nnårer för bam. mn

lf" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-
Tiderna bliva tills vidare:

 

 

Vardagar kl. 7--10 e. Im., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar

kl. 1--5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 13sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. IMS och 3--5 e. m. populära 2 timmars
harn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket 1313.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain