#1594: Svenska Biografteatern

Kinemamgral-Färevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.
:å Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 17 lVlars.

evyNyhe .

Senaste Vecko-Journalen som innehåller Verklighete-
kinematograiiertfrån olika delar av världen.
Intressant och innehållsrikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f ll  lll lll -

Familjcdrama ur det franska hondelivet.

 

Den gamle mjölnaren äger sin gamla givande kvarn och sin vackra dotter Annette.

Men den rike Bonnevillier i staden har beslutat utvidga sin affär och vill för den skull
köpa den vinstgivande kvarnen.

Men gubben vill ej höra på det örat. - Min hustru dog här och här vill jag leva och
arbeta till döddagar, skriver han till svar. Kvarnen är ej till salu.

Bonnevillier ger då sin son i uppdrag att resa dit ut och söka komma över kvarnen.

På vägen skenar Charles häst, han själv slungas ur åkdonet och skadar sig svårt. Han
föres nu in i mjölnarens hem, och under veckans lopp återställes han från sin sjukdom men
råkar ut för en obotlig sjukdom.

Han blir kär i den vackra Annette och hans kärlek besvaras.

Fadern förstår inte varför han dröjer så länge ute på landet och hemkallar honom och
när han hör Charles ta mjölnarens parti blir han rasande och beslutar att bygga en egen kvarn
som konkurrent. v .

Det går bakåt för den gamle mjölnaren och han ansättes av kreditorer, men Charles
hjälper den gamle ur svårigheterna. .- ..  -

En dag kommer Bonnevillier själv ut och råkar falla i kvarndammen. Mjölnaren kastar
sig genast i och räddar honom. Och nu bevekas B:s hjärta och han stänger sin kvarn för
alltid och Charles och Annette få varandra också. för alltid.

Vackert spelat skådespel med egendomliga scener ur bondevärlden.

Hur han fick sin hus .

Amerikanskt lustspel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den unga flickan och cowboyen äro synnerligen goda vänner, men då han en dag friar
till henne, blir han tillbakavisad.

En tid därefter reser hon med sin familj till staden. Där träffar hon en beundrare, som i
söker vinna henne och snart år på. god våg att göra det.

Oovvboyen längtar emellertid efter flickan och beslutar resa till staden, men kommen dit
finner han att hon år honom alldeles främmande. Den ende i familjen, som är sig lik är fa-
dern, som gärna ser den raska cowboyen komma.

Den andre får emellertid ett fotografi av flickan som han triumferande visar för en annan
kamrat, men då i detsamma cowboyen kommer renderar det friaren ett kok stryk över att han
står och skryter över sin oemotståndlighet. i .

Och slutet på. visan blir att cowboyen blir segrare och hemför flickan som sin brud. De
nygifta mottagas vid stationen av en hurrande massa glada gossar.

 

 

 

 

 

 

 

 

.47

itävlingen S ockhnIm-Gölehuru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starten i Stockholm. - Bilernas färd genom Karlstad.
Dessutom
hilernas färd genom Linköping. - Målet i Stockholm.
Klara och tydliga bilder. 038.! Endast några dagar.

I." Monopollilm! "Il

 

 

I Den Iässläppia pantem. f

En panter slipper lös vid en föreställning på cirkus och åstadkommer panik. Den bor-
gerliga vakten kommenderas ut, men pantern sätter skräck också på den och affyrar till sist
en kanon mot vakten som denna dragit med sig för att få bukt med Pantern.

Jil-aven tillåief för barn.

m" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. rn.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

 

Eskilstuna7 Tryckeri-A.-B. Folket- 1513.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain