#1593: Svenska Biografteatern

ou... -

=-=. W   I - Kinemaiuurai-Fiirevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program..
Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. rn. den 10 lVlars.

 

 

Iemplemdens dora eleganta
hörsel, Kungsgatan 36

 

 l
l

W

i

W

.l

"1

Aik

l

1

l

1

l

Y

iievy iver Veckans Nyiieler.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller verklig-
hetskinematograiier från olika delar av världen.

 

 

N ellies andre far.

Silinnunie nyhyuunr- null imiiinirnmu.

- Huvudrollen spelas av en 8-åring. -

Peter-Smith och Dick Somus äro två gruvarbetare i vilda västern, och en dag får Peter
brev att hans hustru och dotter Nellie skola komma på besök. Dick blir mycket förargad
häröver, då han icke tål barn. i

Emellertid sker en explosion i gruvan och Dick får släpa ut sin kamrat död.

Vi göra så ett besök hos den karavan som för hustrun och Nellie till mannen och be-
vittna ett reguliärt "indianöverfalL Indianerna slås på flykten men Nellies mor träffas av en
kula och faller död till marken. Och fader- och moderlös kommer Nellie till Dick.

Denne vill i början ej veta av henne men tar hand om henne tills vidare och skriver ett
brev till sheriffen att komma och hämta barnet. Under tiden gör Nellie rörande försök att
vinna hans kärlek men förgäves.

Ibland veknar han dock inför den lillas smekningar men så skäms han för sina känslor
och stöter bort henne.

Förtvivlad skriver Nellie ett brev att hon "gått upp på. det höga berget för att komma
närmare sin mor i himlen, då Dick ej vill hålla av henne" och beger sig från hemmet.

d 1IIDIick får se brevet och nu veknar hans hjärta och han störtar utför att ta reda på
en 1 a. -

Efter mycket letande finner han henne ligga medvetslös och skadad nedanför en klippa
och han skyndar hem med henne och Nellie har nu fått i honom en andre far.

Och när domaren kommer, förklarar han för denne, att han adopterat Nellie.

Ett gripande barnaspel. -- Spännande scener.

 

 

Amerikansk nvnel uluivel in Killen, New-York.

Två bröder)H oc h "
en spion.

sllllllllilllilt iliilllld. =

De båda bröderna Fenton äro av helt olika naturer. Den ene av dem, som är löjtnant,
är en mycket lovande ung krigare, vilken redan förvärvat sig sina förmäns aktning. Den an-
dre däremot är en passionerad spelare, och dagligen spelar han bort stora summor.

Löjtnant Fenton fär en dag av sin chef en order att till ett annat regemente överföra en
del viktiga papper. Han åtager sig-saken och efter att hava tagit farväl av sin fästmö, som
är överstens dotter, begiver han sig ut på sin farliga färd.

Brodern har under tiden som vanligt tillbringat sin tid i sus och dns. Han har just spe-
lat bort sina penningar och fattar ett förtvivlat beslut. Med ett skott vill han ända sitt liv.
Då inträder i sistaminuten en man i rummet.v Det är Veiner, en utländsk spion. Han bestic-
ker brodern och lämnar honom penningar, om han blott vill skaffa honom de viktiga papperen.
Vid åsynen av guldet svinner broderns motståndskraft. "

Löjtnant Fenton har emellertid utfört uppdraget och är åter tillbaka med papper-en.
Brodern överraskas av löjtnant Fenton då han söker stjäla papperen och för att ej blottställa
sin egen broder ser han sig själv anklagad. Men broderns samvete vaknar. Inför krigsrätten

 

 

.kommer sanningen i dagen och den verklige spionen gripes.

De båda bröderna försonas och från denna dag Vblir Dick en annan människa.
Storslaget spel. Spännande drama.

-Pnis semi inn i Eiiiellnmel.

I omedelbar närhet av Jena-Briicke, på Marsfelde i Paris reser sig Eiffeltornet, som upp-
fördes till världsutställningen i Paris 1899 av den bekanta ingenjören Eiffel. Utifrån att se,
är" det ett monumentalt byggnadsverk mätande 300 mtr i höjd. Vi nöja oss emellertid inte
med att beskåda det utvändigt utan inträda i den väldiga byggnaden, vars förstafvåning är
inrättad till restaurang och varifrån man har en härlig utsikt över Paris. En hiss för oss vi-
dare upp till den andra våningen, vi stiga av på plattformenp som har en kvadratyta av 30
mtr och är inrättad till glassalong. Vi beinna oss nu 115 mtr över jorden och ser Paris från
denna höjd ännu mindre och vackrare ut. Gratorna. sammansmälta med planteringarna och
människorna se ut som små iiugor. Vi fara vidare vupp till tredje våningen där man från 4
utspringande balkonger har en utsikt på en omkrets av 140 km. och varifrån en spiraltrappa
för vidare upp till 3 laboratorium.

Ptlllll SHlll lldfllSlillltlSlld.

Kemisk scen av PRINEE.

 

 

 

 

ll
il

l

l

L

VV

k

li

k

i

17

hmämmmmmmmmå

Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m.,

jäven tillåtet för barn.

If Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-

Tiderna bli va tills vidare:

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

Sön- och helgdagar

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad

plats 50 öre.
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eslxilst-.:.11a.y Tryckeri-A.-B. Folket 1.913.

Sön- och helgdagar mellanP kl. 1-3 och 3"-5 e. m. populära 2 timmars

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain