#1592: Svenska Biografteatern

s ... m  a

härad, Kungsgatan 36

 

 

 

4 Kinemamgral-Förevisninuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

...z-.- Alltid absolut de senaste nyheterna å Området.

Program fr. o. m. den 24 Februari.

 

 

 

 

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklig-
hetskinematograi-ier från olika delar av världen.

Intressant och innehållsrikt.

Revy Över Veckans Nyheter.

ll
:än

 

 

 

 

Hjärtats val

De två slagen.

 

Gripande sensationsfilm med allas gunstling Costello
" i huvudrollen.

innan avsked-av sin fästmö. Under en drabbning bliver har. mycket illa sårad, och en annan
officer Donald Harrison ilar till hans hjälp. Emellan dessa båda utvecklar sig en varm vän-
skap. Kort därefter mottaga bägge vännerna frän Gladys var sitt brev. Till Gordon skri-
ver hon, att hon är tvungen att bryta sin förlovning med honom, ochl till Donald att hon nu
åter älskar honom och är stolt över honom och för framtiden önskar honom allt gott.
De två Vännerna veta ej om att de båda känna Gladys. ,
I Senare i krigetsblir Donald dödligt sårad och döende ber han sin vän Gordon överlämna
l
l

 

en packe brev samt en medaljöng till en bestämd adress. Det är Gladys adress och i medal-
jongen är hennes bild.I

Dä Gordon är hemkommen gär han till henne med vännens saker och förebrär henne
hennes otrohet. Gladys skriver då. ett brev till honom att hon en tid fruktat bliva blind och
detta var orsaken att hon brutit förlovningen. Vad beträffar Donald så var han hennes bror.
Han hade tidigare uppfört sig-.dåligt och vanärat sitt namn och var ej värd att bära det. Dä
Gordon fär detta brev ilar han tillbaka till den älskade, och deras kärlek är nu starkare än1
någonsin förr. 1

 

l
Gordon Fransier, en ung engelsk officer, reser till kriget i Transvaal och tager dessför-

  

   

 

 

 

 

VYIT-3 n S  hjältinna
Det planeraädeenesrlz-e-a-:ipsIQrOttetl
l

Ett äventyrsdrama i stor stil.

En stackars fattig kvinna, en landsvägsstrykerska utan hus och hem stapplar vägen framåt.
Så kommer hon till den lilla fiskar-byn föraktad av alla.

Fyrvaktaren för den stora fyren där ute bland skären mäste avskeda en av sina närmaste
män och av en ingivelse tar han den unga kvinnan till medhjälpare, och .i en rad vackra sce-
ner se vi hur hon göres förtrogen med fyrens skötsel.

Vi föras så till bykrogen. Där sitta nägra misstänkta individer och. föra ett viskande
samtal. Man hör ord sädana som "kvinnan i fyrenu, Hsläckaf, uskeppsbrott", "rovet värta etc.

Och kompletten gär ut på att släcka fyren och söka fä ett fartyg att str-anda, som enligt
notis i tidningarna passerar fyren den och den timman med dyrbar last.

-.. I fyren har den vakthavande dött och den unga kvinnan  ensam med liket och
blinkljuset.

Uppför trappan komma vrakplundrarne. I ett nu ha de övermannat kvinnan, bakbundit
henne och så upp till det farliga ljuset. Och :fyren är släckt!

Pä stranden ser fyrvaktaren till sin förskräckelse, att fyren slocknat- och samlar ihop
nägra karlar, anande nöd. Men ett tu tre tändes den igen och fartyget är i säkerhet.

Ty under tiden har den unga kvinnan lyckats lösgöra sig och hennes första tanke är
plikten4 och så rusar hon upp till ljusapparaten och tänder fyren.

Efter detta är hon allas avgud.

 

 

Ett sällsynt spännande skådespel.

 

 

 

 

 

Fru ktträdgårdars försvarare.

Sevärdhet av rang för gammal och ung.

I August på friarestråten. i

ll WW Märklig Nyhet från Pathé Frerés, Parisf
j .

lVl E S A R N E l
l

 

 

 

 

 

Den oförliknelige .Lehmans sista påhitt.

j Som vanligt utför han sina halshrytande manupulationer och tokroliga upptåg med rent
dödsförakt och oförliknelig humor.

 

 

hel

Gös-.f Erots programmets spännande och djärvt?
innehåll är detsamma av svenska statens censur-
byrå godkänt och får visas även för barn.

(W Rätt tm ändring av programmet förbehålles. -W
Tiderna bli va tills vidare:

Vardagar kl. rie-lO e. In., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-45 och (Self) e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barnresp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. lf-3ä och 3"-5 e. ni. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.h

 

 

 

Eskilstuna; Tryckeri-A.-B. Folket 1313.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain