#1590: Svenska Biografteatern

ietsslasatets sista eleganta
street, åsagsgsiss Itt

 

 

M

  
 

 md

givaå dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

:41: Alltid absolut de senaste nyheterna å området.
Program fr. o. m. den 10 Februari.

llevy över 

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklighets-
kinematografier från olika delar av världen.
Intressant och innehållsrikt!

TrapelskunslnärinnanMissBanua

Utomordentligt intressant bildserie från världs-
stadens förnämsta Yvarietéetablissement.
Hittills oöverträffade trics.

ånga agen  heduiner.

,
Amerikanskt drama.

Denna bild är tagen av Kalems utsända skådespelaretrupp., dels ombord
å Atlanterångaren "Adriatie". dels i Gairo i Egypten samt Saharaöknen.

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Löjtnant Craig, lär under en resa känna en ung förtjusande amerikanska och genom
hennes broder äro de båda snart riktigt goda vänner.

Sedan träffas de i Cairo och äro mycket tillsammans där. Men löjtnant Craig har blivit
kär i den vackra flickan och en dag friar han men får avslag.

Vid kvällningen begiver sig Doris tillsammans med en förare ut i öknen för att bese
sfinxen och rådfråga denne om hon gjort rätt då hon avvisat löjtnanten. En del ökenrövare
få se henne, och hon blir tillfängatagen och förd till deras lägeraander det att föraren blir
frigiven för att underrätta hennes far mot vilken lösepenning han skall återfå sin dotter.

i Löjtnant Craig får emellertid reda på saken och ensam begiver han sig i väg. Han på-
träffar en arab som han övermannar samt tar hans kläder. En bränd näsduk tjänar-till att
svärta hans ansikte och han lyckas oantastad utan att väcka misstankar komma in i lägret,
och på. natten flyr han tillsammans med Doris.

Deras fiykt blev emellertid upptäckt och de bliva eftersatta. Och nu utspinner sig en
förtvivlad strid i öknen. Löjtnanten och Doris försvara sig med förtvivlans mod, men alltI
hopp synes ute, då höres skott och undsättning kommer, och de bliva räddade.

 

 

J.,

Skiullivningar i Amerikanska llullan.

Intressanta scenerier från en flotta ute på övning. Långt i fjärran ser man nerslagen av
de fruktansvärda projektilerna, kastande upp massor av vatten.

Bland andra fartyg finnes ett från spansk-amerikanska kriget, U. S. S. San Marcos, vilket
fartyg nu nyttjas vid övningar, och bjuder ju skeppet genom sitt berömda föregående en hel
del av intresse.

I övrigt tycks sjömanslivet vara härligt att döma av alla de nöjen som manskapet om-
bord tillställa.

 

 

  

mmariunllllllll-

---- Amerikanskt lustspel.

Elsie, en förtjusande ung dam, gör en dag bekantskap med en man, vilken genast för-
älskar sig i den vackra flickan. - Hon är kammarjungfru hos herrskapet Bruce-Wallers, och den
unge mannen, vilken är bekant med familjen, ditbjudes en dag, och får då till sin förvåning
se Elsie i en kammarjungfrus skepnad.

I Men detta förändrar icke deniunge mannens känslor för Elsie. Han älskar henne trots
detta lika högt och beslutar göra henne till sin hustru.

Emellertid är Elsie en rik flicka, som då hon har föresatt sig att bliva älskad för sin
egen skull, har tagit plats som kammarjungfru hos sin tant, vilken icke har någon aning om,
att det är hennes niece hon har i sitt hus.

Nu då hon ser att hennes list har lyckats omtalar hon allt för sin fästman, vilken icke
är sen att förlåta hennes lilla bedrägeri.

 

 

      

 Programmet även tillåtet iiir barn.

M" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "N

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 c. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 c. m.

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-63 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

  

 

EskilstunaI Tryckeri-A.-B. Folket 1913.

-FÖlHVlSlllllgaf V w .P w

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain