#1589: Svenska Biografteatern

leads-mus nota elegans
bömt Kungsgatan 36

 

 

Kinemamgiai-Förevisningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.
Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 3 Mars.

 

 

 

 

 

Raw över vrtn Nunn.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklig-
hetskinematograiier från olika delar av världen.

EF intressant och innehållsrikt. W

 

 

 

 

 ivemvr na immunitet.

Komedi i två akter.

 

- Inspelad av danska artister. m

PERSONERNA:

BRULLE, godsägare.

EMMA och KARIN, hans döttrar.
PAFF, kronolänsman.

HANS FRU.

SVARTE-KARL, förrymd straffåinge.P
LIND och BECK, vandrande studenter.
HAUBERG, skogselev.

Rymningen. 17. Med var sin flicka.

I; V Vi. n: :i "i .nu i [då .V  i" i  l Vd-Aw-"Ubug M;
På. fotvandring. I

Svarte-Karl lyckas komma över an- II-

dra kläder. .
Studenterna möta herrskapet från

SjöluSt- 20. Sådana förtjusande små flickor.
BlOmmaD- 21. I flickornas rum.

l 18. Studenterna bliva misstänkta.
Anteckningsbladet. d 22., I Haubergs rum.

l

l

I

19. "God natt, mina herrar."

Hos kronolänsman Paff. 23, Svarte-Karl i arbete.
Beck frestas att smaka kronolänsman- 24, I månens Sken,

nens äPPIBn- 25. Lind drömmer om Emma.
9- I äppleträdet- I 26. Stackars krakel
10. Svarte-Karl uttänker en list. 27I Nästa dag.
11. Åter hos kronolänsmannen.
12. Vid sjöstranden.
13. Studenterna möta patron på Sjölust.
14. Inbjudningen.
15. Ett misslyckat frieri.

essays www

I 28. Studenterna under-kastas .föl-hör.
29. Där är ju min plånbok.
30. Det var Svarte-Karl.
31. Gud välsigne Er, barn.
32. Två lyckliga par.

 

 

 

 

Den dygdiga Lucy

En rolig komedi med ett lyckligt slut.

  
  
   
 
  
 

Firman har fått en ny maskinskriverska. Men det är ej som nar de andra anställdes.
Det blir så närvöst bland herrarna ända nedifrån den beskäftige springpojken upp till chefen.
Saken är i sin enkelhet den att Lucy är en ovanligt söt flicka, och det dröjer ej länge
förrän hon intagit hela kontorspersonalen.
Men på kontoret finns en spjuver. Det ar den 12-årige springpojken. Och han ser hur
chefen söker närma sig Lucy. Och när den till åren komne chefen smusslar blommor till
Lucys bord, vips är pojken framme och stoppar dem i eget knapphål. Och när chefen skär
bort en knapp ur sin rock för att Lucy skall sy i den, är åter springpojken framme och
erbjuder sina tjänster.
Men så. beslutar pojken göra slag i saken, när han ser att gubbens känslor svalna.
Genom brev från Lucy till hennes fastman vet han den senares adress, och så skriver
han på. hennes maskin ett kärleksbrev, däri chefen omtalas som Ltgrå. och otal-lig" och detta
jämte ett porträtt låter pojken liksom av en händelse ha blivit kvarglömda, när arbetet är över.
Chefen får se brevet. Och samma dag får Lucy ett brev från honom, nar hon går, vari
han underrättar om att hon får en månads semester med dubbel lön - för att gifta sig och
att hon sedan är välkommen åter. Dygden f- tack vare springpojkens skämt - har fått
sin belöning.

 

.Äfven fillåfef för barn.
M" Rätt till ändrin av programmet förbehålles. "I

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: 12sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--75 e. m. populära 2 timmars
harn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eskilstuna7 Tryckeri-A.-B. Folket 1313.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain