#1588: Svenska Biografteatern

mm elegant!
hörsel, teagsgalan 36

      
 
   

 

 

    

linemaigri-Fiirevsnnuar

givas dagligen efter utsökta och gedigna. program.

 

 

-- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 21 April.

 

EVY över  händelser.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklighete-
kinematografier från olika delar av världen.
Intressant och innehållsrikt.

En charmant och storslagen bildserie från den
nyligen avhållna karnevalen i Nizza.

 

 

   

 

 

 

Tre unga flickor äro mycket förtjusta i tre glada ynglingar och de träffas var kväll då
arbetet för dagen är slutat. En dag befinna de sig ute pä promenad, dä de se ett tillkänna-
K givande omlen danstillställningrsom skall äga-rum och man beslutar sig för att köpabiljetter.
Och nu skola de tre ungrnörna tvätta sina resp. friares skjortor,  man-kan komma-.fin
och stilig till balen. Men de tre gossarne äro ena riktiga fjärilar, för tre rara bodfröknar
glömma de sina trogna fästmör, men dessa komma över dem och besluta taga hämnd. Och
när de tre gossarne komma för att hämta sina skjortor äro de naturligtvis ej färdiga och i
stället få. de en grundlig uppsträckning. Balen hägrar allt mera i fjärran då. besluta de hedja
om förlåtelse för sitt uppförande men 0 ve, tvättstugans feér hava redan fått sina beundrare

i var sin stilig gardist och då kan man ju förstå att de tre första få. stå med lång näsa.

 

 

 

I huvudrollerna:

Kapten Morris . . . . . BENJAMIN VILSON.
Kapten Nolan . . . . . RIOKARD NIEL.
Lord Raglan . . . . . . JAMES GORDOR.
, Lord Lucan . . . . . . OHARLES SUTTON.

I Storbrittaniens historia står den 2-5 Okt. 1854: ristad med ett stort svart kors. På 19
minuter förlorade dä det stolta Albion ett av sina bästa regementen.

LLDen lätta brigaden framätlf Så var den olyckliga befallningen, som Lord Cardigan gav.
Sex hundra tappra soldater redo till angrepp och av dessa återstodo vid upprorets slut en-
dast 190.

Det tappra regementets öde berodde på ett förfärligt misstag. En av Lord Lucan fel-
aktigt förstådd order av kapten Nolan var Orsaken till det hela, vars följder voro omöjliga att
undvika. Kapten Nolan som själv .erkände sitt fel och med den lätta brigaden ville försöka
reda upp hela situationen, förlorade själv livet vid den fruktansvärda dödsritten, som kallas
dödsritten Vid Balaklava. -

 

 

Lehman! Lehman!
Ben gladaste bland de glada.

 

Alla måste ge sig i skrattets våld.

 

 

n fillåfef för bam.

M" Rätt tili ändring av programmet förbehålles. "w

Tiderna bli va tills vidare:

Vardagar kl. 7--10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 c. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: lista plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reservcrad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. lp3 och 3--f5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Eskilstuna, Tryckeri-A.-B. Folket 1913.

-H..-,..i.. y U, -1 bringa-MJR.. .3. V

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain