#1587: Svenska Biografteatern

=-= I Klnemalnural-Filrevlsnlngar

gives dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

..-.;- Alltid absolut de senaste nyheterna å området. --....

Program fr. o. m. den 7 April.

 

-....-.... .. -m-w
m- m...-

I .. . -I- I
--.....--- -. -.. ........-.-

Revy över VECKANS 

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller Verklighetskinematografier
från olika delar av världen. --== Intressant och innehållsrikt!

 

 

 

 

Sista nyhet från Pathe Freres, Paris.

 

 

 

 

Den flygande stegen

Spännande akrobatbild.

I en stege, som placerats på en trapetz utföres en mängd vågade och halsbrytande trics.
Rörelserna äro sä mjuka och väl avvägda, att man ej kan annat än sitta i stum beundran
inför densamma.

w- Vackert kolorerat.

-I KilF

 

"------ I

älckhuse;

Ett brödra- och äventyrsdrama I

     

från Amerikanska inbördeskriget.

Kriget har utbrutit, rekryterna dra ut och man tar avsked från de kära hemmavarande.

Robert sluter Alice till sitt bröst och anförtror henne åt brodern. Själv drar han ntifält.

Men brodern är falsk och läng tid har ej gått, förrän han säger ät Alice att brodern
stupat och i sin sorg tryggar hon sig till honom. I

Men Robert lever och är ute pä spännande äventyr. Han har råkat komma mellan två
nentliga kärer och upplever en hel del äventyr, tills han svårt sårad raglar in i Alices hem,
just som brodern står och kysser hans kär-esta.

ff Robert ibrodern vill tvinga Alice att gifta sig medV honom men hon

svarar med att förvisa honom frän sitt hem.

I hämndlusta anger han då. broderns vistelseort, ett blockhus, för den fientlige anföraren
och detta belägras men försvaras hjältemodigt inifrån av Alice, hennes mor och ett par negrer.

En negerpojke lyckas dock underrätta Roberts kapten om faran och undsättning kommer, l
varvid en fruktansvärd strid uppstår, och slutar med fiendens nederlag.

Efter kriget förenas Robert och Alice, men han har endast en arm, den tappra.

Brodern föll för en förlupen kula. u j

 

 

Spännande från början till slut.

 

 

 

 

 

Prins Eugen intime.

Ett besök på Valdemarsudde. I

 

På. Valdemarsndde på Djurgården har prins Eugen byggt sig ett hem, som är märkligt
i mer än ett avseende. .
Med biografens hjälp göra vi besök hos prinsen, som vi genast träffa ute i trädgården
"H fullt upptagen med att deltaga i vårplanteringarna och geende sina order till trädgårdsfolket.
Vi göra vidare ett besök i villan och se prinsen vid tidningarna, följa honom på hans automo-
bilutHykter eller se honom i arbete vid stainet ifärd med att fästa ett landskapsmotiv pä duken.
Sedan vi beundrat parken med alla dess storartade skulpturverk ta vi en överblick över
den vackra utsikten, inloppet till Stockholm med dess hundratals fartyg av alla slag.

 

 

 

 

En var är intresserad av denna bild.

Skandalen

- eller -

Så tuktas skvallersystrar.

Säsonens mest uppseendeväckande svenska storstadskomedi.
30 tablåer.

Huvudrollerna innehas av: l

 

 

 

 

Grosshandlar Lycklig . . . . . . . . Hr af Klar-ekar.

Fru Lycklig . . . . . . . . . . . Fru Viklund.

Fru Skvallertacka . . . . . . . . . Fru Anna Now-ie.

Fru Nyfiken . . . . . . . . . . . Fru Helfrid Lambert.
I Ur scenrubrikerna må anföras:

I Kafferepet. -- Arsdagen av vår bröllopsdag. - uVi supera på. tu man hand i kväll ute,
gumman min!u -- Ett obehagligt möte. - L(Han hade en dam med sig. Naturligtvis var det
inte hans hustrul" - "Se hur intima de äro!u - Restaurantscenen. - Hr och fru Lyckligs
list. - På. kontoret. - De kyssande skuggorna på. gardinen. - Skandalen ifnll gäng. - Hos

svärmodern. - Kärt skvaller förgäves. - Så tuktas skvallersystrar.
l Ett av de mest välspelade och dråpligaste komedier som någonsin uppförts.

 

Särskilt torde märkas Fru Norries och Hr af Klerckers bril-
janta spel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l - ---.--.
i .I .- h

Även tillåtet för bam.

W Rätt till ändring av programmet förbehålles. .I

Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. -

PRISERNA: 1:sta plats 35 öre, szra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

 

 

 

Eskilstuna, Tryckeri-LB. Folket 1913.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain