#1586: Svenska Biografteatern

i Skogens do Her.

f fmerikansk sensafionsfilm.  W" 

 

 

 

Innlplarnnlensl stora eleganta
hörsal, Kungsgatan 36

 

 

Kinemalugral-Färevisnlngar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å Området.

Vid pianot: Direktör

 

 

GUS T. IYSUNDEL.

Program fr. o."m. den l Januari 19l2.

 

 

 

 

Veckans JVyhe ie r.

Senaste Veckorevy.

mia delen.

1. En autornobilfilrd i Vilda Västern.
2. En frukost i. skogen.
3. Lilla1 Bess springer bort från .sina föräldrar.
4. Miljonniiren saknar sin lilla dotter.
5. Ett hopplöst sökande.
6. Mexikanaren Juan Garcia finner lilla Bess.
I 7. Har du- sett en. bil? I
8. En vacker medalj-omg.
9. Hennes mammas porträtt.
10. Garcia och hans hustru arlcllateraV Bess.
11. Medaljongen byter ägare.
12. Bess får börja att arbeta.

2:dra delen.
Femton år efter.

13. 1 miljonärens villa på. Long Island.
141. Moi-timers berättar för ingenjör Harry
Landsdale on] förlusten av Bess.

k

15. Harry ute i Västern. I

16. Harry .får se skogens dotter.

17. Kärlek vid förstaI ögonkastet.

18. Fostermodern.

19. En svartsjuk foster-far.

20.- Ett oväntat budskap.

21. Harry igenkanner plortrattet av Bess mor.
22. Demonen. har lyssnat.

 Harry i Cowboyslagret.

24. En påtvingad ritt.

2-5. Miljonaren underrättas alv Harry om upp-

täckten avBess, Skogens dot-ter.

2 i. En oväntad hjälp. - y,

27. Hamnd över lidna oförrätte-r. i

28. På. Long: Island.

.29. Efter .femton års förlopp aterser Bess sina

föräldrar.

30. Mortimers ger .sitt samtycke till. föreningen

mellan Bess och Harry.

 

 

 

 

 

 

 

W ymnasiikövningar

Karlbergs krigssko la.

WW--f- En intressant uppvisning. "Vf  

 

 

 

 

:in dianskans (see
eaee uppoffring.

En högst spännandey och karaktäristisk bild
från nybyggarelivet i Vilda Västern, visand-el v11-
ka faror och äventyr som möta de vita 1 Ameri-
1" 1 1l1 01 - -l "ld 5l1 Ett (rt med
nas .s room om vi mal (er. , un23 par

- deras lilla dotter har vant faderneslandet ryggen

för att i fjärran. Västern. grunda ett nytt hem.
Den ha i skoglsbryne-t byggt ett enkelt blockhlus
och deras liv för-flyter i ständig ångest för över-
fall av de kringstrykande indianerna.

1. I blockhuset.

2. Nybyggarne bege sig på jakt.

3. Harry bliver på. färden överfallen av några
smygande! indianer.

4. Dottern till hövdingen. för de på. plund-ringls-
tag stadda indianerna kommer till und-
sättning. -

5. Framför hövdingen i. lagret.

6. Den "Svarte Bisonoxen", som eftersträvar
den unga indianskans hand, erfar att hon
iirr kär i den unge nybyggaren.

7. Vid ban-ken, "BisonoX-en" svar att han
skall hamna-s.

 

 

8.- För att .rädda sitt liv går Harry in på. att
gifta sig med hövdingens dotter.

fl. Bröllopet firas enligt ind-ianskt bruk.

10. Trohetseden. l

11. Harry .förbereder sig på en nattlig flykt.

12. Harry, som tror att hela lägret sover, ob-

serveras av i iBis onoxen, , .

13. Hövdingen tillkallas - flyktingen. förföljesf.
14. Åter i blockhuset.

15. Vad :indianen såg genom fönsterhål-et.

16. Den. unga indianskan får reda påy Harrys

gömstalle. 1
17. Utniattad -- på skogsstige-n.
18. Indianskan bliver vänligt

Harrys dolt-ter.

1.9. Jagarens fotografi - för barnets skull.

20. Tro-gen den ed hon svurit, går den unga. in-
diankvinnan att på. hinsidan graven invänta
sin älskade Harry.

Det spännande i situationerna, den fart och
det liv, som utmärka händelsernas gång, samt
de vackra och Ystorslagna. naturscenerierna. göra
denna bild till en av de mest intressanta och med-
ryckande iiventyrsbilder.

z

mottagen av

 

 

iinfonkurrensen mellan Rädd-
I ningskåren.

 

 

 

 

Kemiskt.

 

 

 

 

II" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-

Tiderna bliva "Iills vidare:

l l
Vardagar kl. 6- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.
Sön- och helgdagar mellan kl. 1:3 och 3-5 e. rn. populära 2 timmars

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

plats 50 öre.

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

Tryckeri-Aktiebolaget Folket, 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserverad

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain