#1584: Svenska Biografteatern

hörsel. terminal 36

 

 

 

Kinemalni Firevsningar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

...n-
u.-

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

Program fr. o. m. den 28 lVlaj.

 över  if-

I
Senaste Vecko-Journalen, som innehåller verklighetskinematografier från

olika delar av världen. - Intressant och innehållsrikt.

 

 

Drama ur amerikanska gränslivet. H Vitagraph-film.

 

Den vilde cowboyen Dick Martin är en passionerad spelare och sedan hans barn dött
låter han denna passion allt mer taga överhand hos sig och därtill kommer att han i sin sorg
slär sig på att dricka.

En dag råkar han emellertid i strid med en medspelare och han avskjuter i. hastigheten
ett skott som träHar denne och död faller kamraten ned. För-skräckt flyr han, men förföljel-
sen börjar genast.

 

på en väldig orm och denne biter henne innan hon hinner sätta sig i försvar;
Och utan. att hon har en aning därom har även barnet blivit förgiftat.
emellertid indianskan ner och Dick finner barnet då. han kommer lidande.
nu en svår strid, skulle han undkomma eller skulle han rädda barnets liv.
Dick vet mycket väl att bland förföljarna beiinner sig sheriilen, vilken tillika är läkare,
och således är den ende som kan rädda barnetsh liv, men han vet också. att om han inväntarI
dem så. är hans eget liv ej värt mycket. uOga för öga och tand för tand", så lyder den
skrivna lagen, och helt visst skall ej något undantag göras för Dick Martin, LLden vilde cow-
boyen". Alla dessa tankar Och mera till går genom Dicks huvud, och ändock stannar han.
Allt närmare komma förföljarne, allt svagare och svagare andas det sjuka barnet. Dä
drar lDick Martin upp sin revolvehoch skjuter skott pä skott ut i rymden. Vägledda av de-
samma äro förföljerna snart Dick inpå. livet. Rädda barnet, ropar han till den förvånade she-
riffen. Alla se med förvåning på. Dick. Med en tår i ögat, över den hetsige men varmhjär-
tade cowboyen, ser sheriffen på barnet, till hans förvåning finner han det redan dött. -- -w

FALLIERES

sjuåriga presiolentskap.ä

Kraftlös sjunker
I hans hjärta blir

    
  
  
  
  
  
  
    
   
  
   
 
    
    
  

 

 

1. MAJI 1907. 4. JULI 1908.
Fallieres, resa till Lyon. I SKANDINAVIEN.
2. 29 MAJ 1907. Fallieres avlägger ett besök i Köpenhamn, ät-

Fallieres emottager norska konungaparet, var- fond av framhålla konung Fredn VHI

på. han tillsammans med dem avlägger ett
besök i Versailles.

3. 25 MAJ 1908.
Fallieres besöker i sällskap med konung Ed- 6-
Ward VII Och Prinsen av Wales, nuvarande Presidenten i sällskap med konungaparet av

konung Georges V: den fransk-engelska Ut- Norge på en uppfriskande promenad.
ställningen 1 London. -

5. Presidentens ankomst till Stockholm, var-
est han mottages av konung Gustaf.

Fallieres i Kristiania.

i Knnlursdam sökes.

Smith senior och junior annonsera efter en kontorsdam, och en ung förtjusande .flicka
anmäler sig och får platsen. Naturligtvis bliva de båda herrarna förtjusta iflickan, vars namn
är Minnie.

Affärerna bliva nu ej heller skötta som förut" och en kväll stämma båda varandra
ovetande möte med henne. Hon skriver och ber bägge vara välkomna och det blir en synner-
ligen kostlig scen när båda Smitharna få. se varandra. Men hon förstår att hålla båda vid
gott humör. Då inkommer plötsligt en ung man och hon faller i hans armar. Det är hennes
man som kommit hem från en polarexpedition och ätskilligt långnasta måste herrarna Smith
knalla hem.

Och nu besluta de att deras hjälp på kontoret hädanefter skall bliva en herre.
blir nog förståndignst.

 

Och det

 

Även fillåiei för barn.

Rätt till ändring av programmet förbehålles. W

 

. Tiderna bliva tills vidare:
Vardagar kl. 7f-10 e. rn., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6--10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m. v

PRISERNA: lista plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre, barn resp. 25 och löiöre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1-3 och 3--5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre. I

 

Eskilstuna.y Tryckeri-A.-B, Folket 1913.

Långt inne i snåreni vildmarken synes en ung mdianska VViiwLndra fram, VDå. stöteljhonsplåtsligt, i- V1 .. i

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1913
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain