#1583: Svenska Biografteatern

L

AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

hörsal, Kungsgatan 36

 

 

g Klnemalnural-Färevisnlngar

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

 

-- Alltid absolut de senaste nyheterna å området.
i Vid pianot: Direktör GUS T. S UNDEL.
Program fr. o. m. den 25 t. o. m. den 28 April.

AIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIL
.. .. =I

 

 

 

l;-
l Sås-fa nyhef. ---

SEVILLA. I

I Vill man riktigt få. en föreställning om livet i det soliga Spanien bör man göra
ett besök i Sevilla, vilket vi också. härmed inbjuda till. Ett livligt gataliv, storartade
katedraler, gamla vackra parker, storartade palats, eldiga spansisker och danser allt
av en betagande verkan för den som älskar resor och främmande folkliv.

en intressanl natur-bild.

-== 

 

 

 

 

 

ifelämmesskådespelei

" Den lalske Hertigen av

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

eller I
I l
tt farligt spe . H
Första akten. 26. Hertigen i officersklubben.
1. Miljonaren beslutar gifta bort sin dot- 27- En Övfafmslkafådennotls- u
ter med hertigen av :1301111613l c28. I karlnlar  b-rollopshuset t
2. Hertigens advokat överlämnar den :29- Brlldpafet lyckonskas-
höge friarens fotografi. :50- Vlzlnynsom kusk-
3. Hertigen bebådar sin ankomst om tre 31- Pa brouopsresa-
veckor.
4. Mr Harrison bekräftar giftermålsav- Andra akten.
talet- 32. Den verklige hertigen anländer.
5. Dottern får meddelande om det ly- 33. Bedragenl 9 
sande anbudet. I I 34. Paretfiörföljes.
(i. Eva motsätter sig labsolut partiet. 35- Jakten över Snöfältet,
7- Millonämn är förblttrad- 36. Robert och Willy söka undkomma. I
8. Eva handlar på egen hand. 37. Svårt Skadad.
9. Evas fästman, Robert. och hans vän 38q Hjälp anländer,
Willy- u q 39. Eva upphinnes av hertigen.
10. Ett oangeonamt meddelande. D 40. Robert i Ömgården.
11.- Eva formar Robert att spela her-tigens 41 Ett telegram -
roll.  J ;- . . I - - fu -
12. XVilly lovar sinunedverkan. , 2" :gipilalrdignåälrl Slg Sluk Or att Slippa
l 18. Eva låtsas gå. in pa faderns önskan. 43. .Du släpper ingen mig
14- En farhg 16k" ., . 44. Willy uppsöker Eva.
15. Ett nytt meddelande fran hertigen. 45. En kritisk situation.
16. Komedien börjar. 46. MI natt k]I gp. 
17. aHertigenu ochhans, "advokata.  Eva lämnar hemnwtl .
18"" Apkonlsten nu Harrlsmås påläst! N 48. Hertigen upptäcker Eva-s tlykt.
19. MilJQnaren presenterar liertigen for 49. Harrison underrättas.

sin dotter.
20. På. tu man. han-d.

21. Äktenskapskontraktet underskrives.

50. Ånyo jagade.
51-. Robert och Eva övertala prästen att
genast viga dem.

22. Tre veckor senare. 52 För Sent!

23. äränopsgörberedelser- 53. En felaktig spekulation."

24- Vigseln .". . .. .., 54. Dödsskottet.

25" Bronopsgasterna atervandsl han kyr" 55. Miljonären ger de unga sin-faderliga

kan. välsignelse.

 

 

. N Eexf å 5 öre i kass-cin. "w

Öbsl. :icke för bam under , 75 år.
III-:llllllll I :Intill-Ill:

lf" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-

Tiderna bliva tills vidare:

Vardagar kl. 7- 10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. m., Sön- och helgdagar
kl. 1-5 och 6-10 e. m.

PRISERNA: ltsta plats 35 öre, thra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre. Reserverad
plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1t3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars
barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

I ijH program om JYiån dag!

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

IIIIIII-IIIIIIIIIIIIIIIIIII I III-I IIIIIIIIIIIIII"IIIIIIIV

 

 

 

W

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain