#1582: Svenska Biografteatern

-n

 

 

PRISERNA: lista plats 35 öre, 22dra plats 25 öre, barn resp. 25 och 15 öre.

 

 

 

 

  

f Klnsmatoorat-Fttrovisninnar i;

givas dagligen efter utsökta och gedigna program.

 

 

Alltid absolut de senaste nyheterna å området.

 

 Program fr. o. m. den l5 t. o. m. den 18 Aug.I

 

 

Paths-Journalen.I

Veckans nytt i utlandet.

Intressant - aktuellt.

 

 

Hur Lilly blev gift.

Dråplit lustspel.

Själv vill hon ha artisten, men hennes pappa väljer doktorn. Sedan anmäla sig stadens

store sportman och stadens lejon som friare de också. Men hon vet att grundligt lura dem
alla, pappan också.

 

 

En vildsvinsiakt hos Prinsessan av
Sohaumburg-Linpo.

Spännande och intressant jaktbild.

1. Prinsen av Schaumburg. 2. Avfärden.  Mötesplatsen. 4. Jakten. 5. Dödandet av
vildsvinen. 6. En del av bytet utdelas åt hundarna. 7. Hemfärden.

 

 

lnttiannrästinnans trolltiäoor

- eller M.

   

lhinonas ooh Stormvtntlons kärlekshistoria. ..

lndianskt kärleks- och"äventyr-sd-rarrla..k..F

 

i en rad vackra scener se vid de ungas kärlekslycka.

och dotterus böner att slippa honom besegras av alla de dyrbarheter den rike indianen skän;
ker hövdingen. . f

Förtvivlad ilar nu Ibinona till indianguden Manitas prästinna för att söka hjälp och 1
denne ger henne tvenne fjädrar. Den ena av dem är för henne själv och med den kan j
hon döda sig. Den andra är för Stormvinden, som med den kan uppväeka döda.

Ibinona återkommer nu till sin stam, och då hon ej kan bli kvitt indianen, stryker hon
sig med fjädern i pannan och faller död ned. I

Stor blev sorgen i siouxindianernas läger över hövdingedotterns död och under märkvär-
diga ceremonier begraves den döda på indianskt vis.

En dag kommer Stor-mvinden till graven och då även den rike indianen infinner sig,
uppstår en brottning ochxstrid, som slutar med att Stormvinden fäller sin motståndare. Han
återkallar därefter den döda till liv men tillfångatages av siouxindianerna och bindes vid ett
träd för att plågas och brännas. Prästinnan löser honom nu i röken från hans band och
ställer sig själv på bålet, och då indianerna se upp, tro de att ett under ha skett och faller
ned i tillbedjan för prästinnan. i

I en vacker slutscen i urskogen se vi de unga återförenade.

Präktigt vildmarksdrama med vackra scener och många äventyr.

oLYMPlsKA sPnin
i Stockholm 1912.

Finalerna i fotbollsmatcherna SvergeéHolland, England-Danmark samt brottning,
slägkastning, löpning 400 mtr, Marathonloppet m. m.

 

Vi börja i dag vår serie från denna vår stolta idrottsfest, vid vilken svensk idrott och
1- svensk mannakraft på ett så lysande sätt hävdade våra gamla minnen.

Och varje svensk skall städse med stolthet minnas våra idrottsmäns bragder vid den V
Olympiaden. Och" för utländingen skall säkerligen vårt land i sommarens ljusa och härliga
dagar stå som en fager fläck på vår jord, dit hans tankar mången gång säkerligen med ve-
mod skall längta.

Bilderna från spelen äro synnerligen lyckade. Klart och tydligt ge de åskådaren in-
trycket av den utomordentliga konkurrens som rådde vid alla tävlingarna.

Och då de nu börjat sin färd över hela världen, än mer hugfästande minnet av de hårda
idrottsdagarna där uppe i det sommarfagra Stockholm, är det med glädje vi kunna stå våra
kunder till tjänst och visa bilderna från kampen. I

Helt visst skall detta hälsas med glädje, ty för de många som ej haft tillfälle att under
festen besöka Stockholm, blir ju detta ett utmärkt och framför allt billigt tillfälle att få sin
nyfikenhet stillad och se de män, vilkas namn med trollmakt flögo jorden runt.

Den serie som vi i dag börja kommer inom kort att följas av andra, så att åskådaren
skall bliva i tillfälle följa spelens gång från början till slut.

Det är minnet från Vår stora Olympiad, och det bör varje svensk se.

 

 

En brådskande dag.

En glad bild som handlar om idel brådska - giftermål och skilsmässa H dueller och
sammanstötningar -- jämte en hel del mer eller mindre trovärdiga händelser.

 

 

WN" 088.! llvon tär barn.. 058.!
JVyH program om JWån dag.

If" Rätt till ändring av programmet förbehålles. "-
Tiderna bliva tills vidare: 

 

Vardagar kl. P7e-10 e. m., Lördags- och helgdagsaftnar kl. 6-10 e. rn., Sön- och helgdagar

kl. 1-5 och 6-10 e. m.

i -HIbin-e-naf-a-v irokesernas indianstam-eoh gtormvindee--avfsieeeeetamm-en-älska-varandra och   4-

Men den mäktige irokeserhövdingen har beslutat bortgiftadsin Vdotter.till-en rik indian  

 

Reserverad

plats 50 öre. Sön- och helgdagar mellan kl. 1å3 och 3-5 e. m. populära 2 timmars

barn- och familjeföreställningar, äldre 25 öre, barn 10 öre.

 

Tryckeri-Aktiebolaget Folket 1912.

Information

Title:
Svenska Biografteatern
Printed year:
1912
Place:
Eskilstuna
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain